Moeten overuren uitbetaald worden? Arbeidsrecht

Als een werknemer werkt, dan moet daar voor betaald worden. Toch? Hoe zit dat met overuren? Moeten overuren altijd uitbetaald worden door de werkgever? Nee, niet altijd. Waar moet je rekening mee houden als je een vergoeding voor overuren claimt of als je daar als werkgever mee wordt geconfronteerd?

Wat zijn overuren?

Wat zijn dat eigenlijk; overuren? Overuren zijn door de werknemer gewerkte uren die uitstijgen boven de arbeidsduur die werkgever en werknemer hebben afgesproken. Is een werknemer voor 40 uur per week in dienst, dan spreken over overuren als meer dan 40 uur in een week wordt gewerkt. In sommige gevallen wordt op dagelijkse basis bepaald of sprake is van overuren en heel soms op jaarbasis. In dat laatste geval is vaak een totaal aantal uren per jaar afgesproken, omdat de inzet gedurende het jaar sterk fluctueert.

Zijn overuren gewerkt?

Als eerste is het natuurlijk de vraag of de overuren echt zijn gewerkt. De werknemer die overuren claimt, moet bewijzen dat hij die uren ook echt heeft gewerkt. Als de werkgever de stellingen van de werknemer gemotiveerd weerspreekt, dan moet de werknemer met hard bewijs komen. Dat kan uit urenstaten, roosters, getuigenverklaringen of ander bewijs bestaan. Lukt het niet om de overuren te bewijzen, dan strandt de claim daar al meteen op.

Overuren zijn door de werknemer gewerkte uren die uitstijgen boven de arbeidsduur die werkgever en werknemer hebben afgesproken.

In een zaak bij het Hof Den Bosch was het voldoende dat de werknemer gedetailleerde urenstaten overlegde, omdat in dat geval een urenregistratie aan de kant van de werkgever ontbrak. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan de werknemer daarbij helpen. In die uitspraak bepaalde het hof dat elke werkgever een objectieve registratie van de werktijden moet bijhouden.

Afspraken over overuren gemaakt?

Dan is het de vraag of er afspraken zijn gemaakt over overuren. Soms is een specifieke afspraak opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Zeker bij functies op een hoger niveau is vaak afgesproken dat overwerk niet wordt vergoed. Alleen in uitzonderingssituaties kan daarvan worden afgeweken. Daarnaast zijn met regelmaat in een toepasselijke CAO bepalingen over het vergoeden van overuren opgenomen. Als dat het geval is, kunnen partijen daar meestal niet in negatieve zin van afwijken.

Overuren in opdracht van werkgever?

Als er geen afspraken over overuren zijn gemaakt, ligt het anders. Niet alle uren die de werknemer extra werkt, hoeven te worden uitbetaald. Een werknemer die uit eigen beweging eerder begint, doet dat voor eigen rekening. Het is aan de werknemer om te bewijzen dat de werkgever opdracht heeft gegeven om de overuren te werken.

Ook als niet is afgesproken dat overuren worden vergoed, kan de werkgever betalingsplichtig zijn. In een uitspraak uit 2012 overweegt het Hof Leeuwarden:

Personeel dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het bedrijf dient uit te gaan van een werkurenregime dat niet erg strikt is, en dat om extra inzet wordt gevraagd, terwijl hier geen extra beloning tegenover staat. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan recht op een vergoeding bestaan, indien komt vast te staan dat werkgever het overwerk aan werknemer heeft opgedragen, dan wel uit de omstandigheden van het geval blijkt dat werkgever hiermee heeft ingestemd.

Uitbetaling overuren bij minimumloon

Als de werknemer op of rondom het minimumloon verdient, dan is het oppassen geblazen. De werknemer mag gemiddeld, dus inclusief de overuren, niet minder dan het minimumloon per uur verdienen. Sinds 2019 moeten alle overuren ook uitbetaald worden, als de werknemer anders onder het minimumloon zou komen, behalve als in een CAO een tijd-voor-tijdregeling is opgenomen.

Heb je vragen over overuren of loonvorderingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: