Het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing zal niet voor 1 januari 2019 in werking treden. Dit schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. In het op 20 september 2016 ingediende wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing werd voorgesteld om de aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen.

Aftrek uitgaven voor monumentenpanden

Eigenaren van monumentenpanden kunnen onder voorwaarden de onderhoudskosten aan een monumentenpand in aftrek brengen op hun belastbaar inkomen. Deze voorwaarden houden kort gezegd in dat het pand is ingeschreven in het rijksmonumentenregister, het pand kwalificeert als eigen woning of als box 3- bezitting en de kosten zijn gemaakt om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden. Van deze onderhoudskosten komt 80% voor aftrek in aanmerking.

Afschaffing

De aftrekpost voor monumentenpanden zal worden vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling met een beperkter budget. Opmerkingen en reacties uit het veld waren voor minister Bussemaker reden om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Om de gebruikers niet te lang in onzekerheid te laten, heeft de minister besloten de afschaffing van de aftrek uit te stellen tot 2019. Het ministerie gebruikt de komende periode om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling.