Arbeidsrecht

Niet alleen de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, ook de werknemer heeft die mogelijkheid. Zeker in een arbeidsmarkt waarbij in sommige branches meer vraag naar personeel is dan het aanbod kan leveren, komt het regelmatig voor dat een werknemer vertrekt. Waar moet je als werkgever rekening mee houden bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer?

Meer weten over opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werkgever? Lees dan dit artikel.

Is het wel een opzegging?

De eerste en misschien wel belangrijkste vraag is of de werknemer wel echt heeft opgezegd. Een ontslagname door de werknemer heeft vergaande financiële gevolgen. De werknemer heeft geen recht meer op loon vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst en voor een WW-uitkering komt de werknemer ook niet meer in aanmerking, omdat hij verwijtbaar werkloos wordt.

Juist vanwege die ernstige gevolgen wordt de werknemer beschermd tegen een te lichtvaardig genomen ontslag. De werkgever mag er niet te snel vanuit gaan dat de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. In ieder geval moet de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig laten weten dat hij die wil heeft. Een te vage ontslagname mag de werkgever niet als definitieve opzegging opvatten.

De werknemer moet de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen.

In sommige gevallen heeft de werkgever zelfs een onderzoeks- én informatieplicht. Dan moet de werkgever nagaan of de werknemer inderdaad wilde opzeggen én hem wijzen op de (financiële) gevolgen daarvan. Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder opleiding, financiële gevolgen en bijvoorbeeld het gedrag van de werknemer na de opzegging.

Wel opgezegd, toch geen einde aan de arbeidsovereenkomst

In bijzondere gevallen mag een werkgever de werknemer niet houden aan een opzegging. Het schoolvoorbeeld van een dergelijke zaak is die van Westhoff/Spronsen. In die zaak riep de vrachtwagenchauffeur Westhoff na een lange werkdag: “Ik pak mijn zooitje. Je bekijkt het maar. Ik kom niet meer terug.

Westhoff kwam een paar dagen niet opdagen, waarna Spronsen per brief zijn opzegging bevestigde. Dat mocht niet, omdat Westhoff onder invloed van een “hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder invloed van een stoornis van zijn geestesvermogens“. Belangrijk is dan wel dat de werkgever er geen nadeel van heeft ondervonden.

Mag de werknemer opzeggen? Tussentijds opzegbeding?

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag altijd door de werknemer worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag echter alleen worden opgezegd als partijen een tussentijds opzegbeding hebben afgesproken. Is dat er niet en zegt de werknemer toch op, dan moet de werknemer een schadevergoeding betalen.

Welke opzegtermijn moet de werknemer aanhouden?

Als er niets is afgesproken over de opzegtermijn, dan bepaalt de wet dat de werknemer minimaal 1 maand opzegtermijn in acht moet nemen. In principe moet tegen het einde van de maand worden opgezegd. Als er een cao van toepassing is verklaard, dan kan in die cao een afwijkende opzegtermijn zijn afgesproken. Controleer dat altijd!

Werkgever en werknemer kunnen een langere opzegtermijn voor de werknemer afspreken, tot maximaal 6 maanden. In dat geval moet de opzegtermijn van de werkgever minimaal twee maal zo lang zijn. Wordt dat niet afgesproken, dan kan de werknemer alsnog met 1 maand opzeggen.

Als er een cao van toepassing is verklaard, dan kan in die cao een afwijkende opzegtermijn zijn afgesproken. Controleer dat altijd!

Houdt de werknemer geen rekening met de opzegtermijn of met een te korte termijn, dan moet de werknemer ook een schadevergoeding betalen. Die schadevergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst nog had voortgeduurd als juist was opgezegd.

Tips

  • Als een werknemer laat weten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, ga dan altijd in gesprek. Vraag naar de achtergrond en leg eventueel de consequenties uit;
  • Blijft de werknemer bij de opzegging, laat dat dan direct schriftelijk bevestigen door middel van een opzegging. Dat kan ook per email;
  • Partijen kunnen ook in overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (meer info hier). Nadeel is dat de werknemer dan een bedenktermijn van 14 dagen heeft. Bij een opzegging door de werknemer is dat niet het geval.

Vragen over opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: