Civiel Recht

Na maanden aan de onderhandelingstafel is woensdag 15 december het coalitieakkoord gepresenteerd. 50 pagina’s, veel veranderingen. BVDV signaleert opvallendheden voor de advocatuur, de rechtsstaat en maatschappelijk gedreven ondernemers.

Advocatuur

Griffierechten verlaagd: om de toegang tot het recht voor burgers en mkb te vergroten, worden de griffierechten met 25% verlaagd. Ook is – na veel protesten het afgelopen jaar – toegezegd om de sociale advocatuur te versterken. Hierbij wordt een substantiële maatschappelijke bijdrage verwacht van de gehele advocatuur. Dit zal nog meer samenwerking vanuit de commerciële en sociale advocatuur betekenen.

Het belang van alternatieve geschillenbeslechting (denk aan mediation en arbitrage) is de laatste jaren flink aan het groeien. Ook de regeringspartijen benadrukken dit belang. Zij zetten meer in op maatschappelijk effectieve rechtspraak en herstelrecht en laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting.

En met het volgende punt zijn we het natuurlijk alleen maar eens: de regeringspartijen bevorderen dat rechterlijke uitspraken meer worden gepubliceerd.

Fiscalisten opgelet! Er komt een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayers Advocate Service’.

Het belang van de AVG wordt nogmaals onderstreept: toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer krijgen extra middelen om hun taken goed te kunnen uitvoeren

Rechtsstaat en veiligheid

Lang was Nederland het buitenbeentje: wetten toetsen aan de Grondwet, ook wel constitutionele toetsing, is niet toegestaan. Daar lijkt nu verandering in te komen. Op welke manier precies, is nog niet duidelijk. Een constitutioneel hof is hierbij bijvoorbeeld mogelijk.

De partijen spreken zich sterk uit tegen witwassen en opvallend: milieucriminaliteit. Bedrijven én hun bestuurders die ondermijnende criminaliteit faciliteren, witwassen en zich schuldig maken aan milieucriminaliteit, worden steviger aangepakt.

MVO

En niet verrassend, maar de invoering van een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk georiënteerde ondernemingen gaat door. Met het oog op het behoud van een gelijk speelveld, wordt maatschappelijk ondernemerschap gefaciliteerd door de introductie van de Maatschappelijke B.V. Meer weten over de BVm?

Nog een grote stap in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er komt voor maatschappelijk ondernemen één duidelijk kader met rapportage-eisen. Dit is in lijn met Europese plannen om het ‘oerwoud’ aan duurzaamheidsrapportages te verdunnen en één duidelijke lijn te trekken waar bedrijven zich straks aan moeten voldoen.

Tot slot maakt het kabinet voor een aangepast voorstel voor duurzaamheidsinitiatieven een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk. Hiermee kunnen initiatieven rondom echte prijzen, waarbij sociale en milieukosten worden verwerkt in de prijs van producten op grote schaal worden doorgevoerd. Nu staat daar vaak nog wetgeving rondom prijsafspraken in de weg.