Reiskostenvergoeding Arbeidsrecht

Het CBS liet in 2017 weten dat meer dan 60% van de werknemers niet in dezelfde gemeente woont als waar hij werkt. Werknemers wonen gemiddeld ruim 22 kilometer van hun werk vandaan. Hoe zit dat dan met de reiskosten voor het woon-werkverkeer? Heeft elke werknemer recht op een reiskostenvergoeding?

Het arbeidsrecht zegt niets over reiskostenvergoedingen.

Geen wettelijke verplichting

Het arbeidsrecht zegt niets over reiskostenvergoedingen. Werknemers hebben dus geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding. Werkgever en werknemer zijn vrij om daar afspraken over te maken.

Reiskostenvergoeding in CAO

Dat de wet niets regelt, betekent niet dat het in alle gevallen onverplicht is. In veel CAO’s is geregeld dat werknemers toch recht op een reiskostenvergoeding hebben. Volgens cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt het grootste deel van de werknemers (ongeveer 80% in 2013) onder de toepassing van een CAO. Als de CAO op de gehele branche van toepassing is verklaard, de zogenaamde algemeen verbindend verklaring, of als met de werknemer is afgesproken dat de CAO van toepassing is, kan een reiskostenvergoeding dus toch verplicht zijn.

Wat mag een werkgever betalen?

Een reiskostenvergoeding is een onkostenvergoeding. In veel gevallen mag die vergoeding netto worden uitbetaald. In het algemeen zijn er twee soorten reiskosten;

  • Reiskosten voor het reizen met het openbaar vervoer;
  • Reiskosten voor het reizen met eigen vervoer, zoals de auto, de fiets of een brommer.

De Belastingdienst heeft op haar website een uitgebreide uitleg gepubliceerd.

Openbaar vervoer

Reist de werknemer met het openbaar vervoer, dan mag maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoed worden. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan mag dat alleen volledig vergoed worden als de originele vervoersbewijzen worden afgegeven.

Of de werknemer een jaartrajectkaart of een ov-jaarkaart mag krijgen, hangt af van de werkelijke zakelijke kosten voor het woon-werkverkeer of het zakelijke verkeer.

De reiskostenvergoeding mag dus ook onbelast betaald worden als de werknemer met zijn fiets naar het werk gaat.

Reizen met eigen vervoer

Ongeacht hoe de werknemer naar het werk reist, is het toegestaan om € 0,19 per kilometer onbelast te vergoeden. Wordt meer betaald, dan is het meerdere wel belast als bruto vergoeding. De reiskostenvergoeding mag dus ook onbelast betaald worden als de werknemer met zijn fiets naar het werk gaat. Het is niet noodzakelijk dat er kosten gemaakt worden.

Als de werknemer omrijdt, bijvoorbeeld om een kind op te halen bij de opvang of school, dan mogen die extra kilometers niet onbelast worden vergoed.

Wil je meer weten over de reiskostenvergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen jou graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: