Huur winkelruimte Huur bedrijfsruimte

Verhuur van winkelruimte voor korte duur biedt flexibiliteit aan verhuurder én huurder. Aansluitend nog een keer voor korte duur verhuren is mogelijk. Maar let als verhuurder goed op, anders zit je toch vast aan de ‘reguliere’ 5+5 jaar. Lees hier de aandachtspunten voor de verhuurder.

Verhuur voor korte duur

Bij verhuur van winkelruimte bestaat de mogelijkheid om voor ≤ 2 jaar te verhuren. De huurder heeft dan geen huur(termijn)bescherming. Dit is afwijkend van het wettelijk uitgangspunt dat de termijn bij verhuur van winkelruimte 5+5 jaar is.

Einde korte duur

Bij verhuur van winkelruimte ≤ 2 jaar, eindigt de huurovereenkomst na verloop van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet nodig. Dit is alleen anders als partijen een opzegregeling met opzegtermijn zijn overeengekomen in de huurovereenkomst.

Voortzetting na 2 jaar

Als het gebruik van het gehuurde langer dan twee jaar heeft geduurd, geldt automatisch dat de huurovereenkomst van kleur verschiet: 5+5 jaar. De eerste twee jaar komen dan wel in mindering op de totale duur van de huurovereenkomst.

Nog een keer voor korte duur?

Het is mogelijk om na afloop van de korte duur, nogmaals voor korte duur te verhuren. Daarbij is wel noodzaak dat om goedkeuring wordt verzocht bij de kantonrechter. Die goedkeuring moet zijn verzocht vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar. Zo oordeelde de Rechtbank Den Haag op 12 juli 2019 dat de ontwikkelaar van Stadscentrum Zoetermeer niet-ontvankelijk was, omdat het verzoek te laat was ingediend. De huurovereenkomst geldt dan voor 5+5 jaar. Uiteraard onwenselijk voor de plannen tot herontwikkeling van het winkelcentrum.

Praktische tips:

  • Laat een goede duurbepaling opstellen;
  • Sluit een opvolgende huurovereenkomst onder opschortende voorwaarde, dat de toestemming van de rechter wordt verkregen;
  • Voorkom dat de korte duur als ‘stilzwijgend’ verlengd kan worden beschouwd.

Voor meer informatie over verhuur van winkelruimte voor korte duur, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.