Goedkeuring afwijkende bedingen

Bij verhuur van bedrijfsruimte mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wettelijke bepalingen. Huurders worden op die manier beschermd tegen nadelige bepalingen. Hoe kun je er toch voor zorgen dat die ‘afwijkende bedingen’ gelden? Goedkeuring verzoeken bij de kantonrechter. Hieronder lees je hoe dat in z’n werk gaat.

Bedrijfsruimte

Van de wettelijke regels voor verhuur van bedrijfsruimte mag niet worden afgeweken in het nadeel van een huurder. Het is dus van belang om eerst na te gaan of überhaupt bedrijfsruimte wordt verhuurd (of bijv. overige bedrijfsruimte), en om na te gaan of het ‘afwijkende beding’ betrekking heeft op de specifieke regels voor verhuur van bedrijfsruimte.

Waarom goedkeuring?

Waarom goedkeuring verzoeken? Daarmee voorkom je als verhuurder dat een huurder dit beding achteraf kan vernietigen. Als je bijvoorbeeld een afwijkende bepaling over huurprijswijzigng goedgekeurd hebt gekregen, weet je zeker dat de huurder daar niet onderuit kan door het beding te vernietigen.

Eisen aan goedkeuring

De kantonrechter kan een afwijkend beding alleen goedkeuren als het beding de wettelijke rechten van de huurder niet wezenljk aantast, of de maatschappelijke positie van de huurder (ten opzichte van de verhuurder) zodanig is dat hij de wettelijke bescherming niet nodig heeft. Een grote retailketen heeft bijv. doorgaans ten opzichte van een particuliere verhuurder geen huurbescherming nodig.

Voorbeelden

Geregeld wordt goedkeuring verzocht voor een afwijkende huurtermijn: huurders hebben namelijk in beginsel huurtermijnbescherming van 5+5 jaar. Daarvan kun je afwijken, bijvoorbeeld als je maximaal 6 jaar wil verhuren. Ook afwijkende bedingen over huurbeëindiging en huurprijswijziging kunnen worden goedgekeurd door de kantonrechter.

Voor meer informatie over goedkeuring van afwijkende bedingen kun je terecht bij onze vastgoed specialisten.