Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Onze belastingadviseurs adviseren stichtingen met betrekking tot het ANBI-regime. Zij kunnen u adviseren omtrent uiteenlopende onderwerpen en vragen. Denk daarbij aan:

  • De mogelijkheden omtrent het aanvragen van een ANBI-status;
  • Advisering omtrent de statuten van een ANBI;
  • De invulling van het bestuur van een ANBI;
  • De werving en besteding van gelden van een ANBI;
  • Het opstellen van beleidsplannen van een ANBI;
  • Conflicten met de Belastingdienst met betrekking tot het ANBI-regime.

Intregraal advies

Bij het geven van een goed advies komen zeer veel verschillende belastingheffingen aan de orde. De belastingadviseurs van BVDV hebben zicht op de meeste belastingen, zoals overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting en vennootschapsbelasting zodat bij een dergelijke herstructurering alle relevante aspecten kunnen worden belicht.

Onze meerwaarde

Al onze belastingadviseurs zijn ook advocaat en daarmee ook juridisch geschoold. Dit heeft een grote meerwaarde voor u als cliënt, omdat al onze fiscale adviezen ook juridisch uitvoerbaar zijn en daarop getoetst zijn. Indien u besluit een advies uit te voeren begeleiden wij u totdat het advies is uitgevoerd en afgerond. Waar nodig stellen wij alle relevante documenten op en sturen wij de eventueel betrokken notaris aan.

Advies over het ANBI-regime

Meer weten over onze dienstverlening aan stichtingen op het gebied van het ANBI-regime? Neem contact met ons op voor een kennismaking.