Intellectuele eigendom & technologie

Iedere ondernemer heeft te maken met intellectuele eigendom (IE), ook wel intellectual property (IP) genoemd. De handelsnaam van uw onderneming is bijvoorbeeld een intellectueel eigendomsrecht.

Naast de handelsnaam bestaat een breed scala aan beschermde intellectuele rechten. De meeste ondernemingen houden zich bijvoorbeeld bezig met innoveren, investeren, (product)ontwikkeling en marketing. Intellectueel eigendom speelt daarbij een grote rol. Voorbeelden van wat beschermd kan worden door het intellectuele eigendomsrecht zijn onder andere merken, domeinnamen, content, logo’s, technische innovatie, nieuwe producten, design, reclame en software.

Technologie hangt nauw samen met het intellectuele eigendomsrecht. U kunt daarbij denken aan industriële technische noviteiten, maar ook aan digitale innovatie zoals op het gebied van software en platforms en de verschillende (privacy) aspecten die daar bij komen kijken.

De volgende rechtsgebieden vallen onder intellectuele eigendom & technologie:

 1. Auteursrecht
 2. Bescherming van bedrijfsgeheimen
 3. Databankenrecht
 4. Handelsnaamrecht
 5. IT-recht
 6. Merkenrecht
 7. Modelrecht
 8. Octrooirecht
 9. Media- & portretrecht
 10. Privacyrecht (AVG)
 11. Reclamerecht

Bij BVDV staan wij ondernemers op al deze vlakken bij – wij registreren en beschermen uw innovaties.

Bescherming van intellectuele eigendom & technologie

Investeert u veel tijd en moeite in de ontwikkeling en het vermarkten van iets unieks of iets nieuws? Dan is het vervelend als de concurrent daar zomaar van kan profiteren. Bovendien is het belangrijk dat u uw eigendomsrechten ook actief beschermt, omdat intellectuele eigendomsrechten zonder handhaving hun waarde kunnen verliezen.

Wat voor soort IP is bij uw onderneming relevant en hoe kunt u uw IP beschermen? De advocaten van BVDV kunnen u hierover adviseren en beoordelen of u uw IP op de juiste manier heeft veiliggesteld, bijvoorbeeld door uw IP op de meest gunstige wijze onder te brengen in een bepaalde entiteit.

Intellectuele eigendom & technologie bieden kansen

Als u uw intellectuele eigendomsrechten op de juiste manier vastlegt, dan kan dit uw investeringen beschermen en uw marktaandeel optimaliseren. Bovendien biedt IP diverse mogelijkheden op het gebied van exclusiviteit, verkoop, licentieverlening, verpanding, fiscale voordelen en subsidies. Hier liggen dus kansen voor iedere ondernemer.

Procederen

Vaak is het bij een conflict dat verband houdt met intellectuele eigendom noodzakelijk om snel in actie te komen. Als inbreuk wordt gemaakt op uw IP, dan kan dat verwarring creëren in de markt. Als een concurrerende partij bijvoorbeeld onder uw handelsnaam – of een naam die daar sterk op lijkt – producten verkoopt, dan is het zaak dat daartegen meteen stappen worden genomen.

Vaak is de eerste stap een sommatie te sturen. Soms is echter een procedure nodig om te zorgen dat het onterechte gebruik van uw handelsnaam (dan wel uw merk, octrooi, model of een ander intellectueel eigendomsrecht) wordt gestaakt.

Vorderingen

Mogelijke vorderingen zijn dan onder andere:

 • een verbod om de inbreukmakende naam of producten nog te gebruiken
 • een (voorschot op) schadevergoeding
 • inzage in de administratie om de schade te kunnen begroten en/of
 • een rectificatie op internet of op andere wijze

Ook op het gebied van bewijsbescherming zijn er diverse mogelijkheden in het intellectuele eigendomsrecht. Of u nu wilt optreden tegen oneerlijke concurrentie of als iemand u beschuldigt van een inbreuk op IP van een ander – onze advocaten hebben expertise op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht & technologie en kunnen u hierin bijstaan.