Privacyrecht

De aandacht voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens groeit. Door de vele technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn er nauwelijks grenzen aan de hoeveelheid data die over mensen kan worden verkregen. Deze ontwikkelingen zorgen dat ook de regelgeving op het gebied van privacy in beweging blijft. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht.

Voor organisaties houdt de nieuwe regelgeving onder meer een toename in van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast zien organisaties zich geconfronteerd met een versterking en uitbreiding van privacyrechten van betrokkenen.

Expertise

De advocaten van BVDV adviseren en procederen over de implementatie van privacywetgeving binnen organisaties. Daarnaast begeleiden wij cliënten bij het handhavingsproces van de Autoriteit Persoonsgegevens en ondersteunen wij cliënten indien zich een datalek voordoet.

Onze specialisten op het gebied van privacy en gegevensbescherming werken nauw samen met de specialisten op andere rechtsgebieden, zoals aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hierdoor kunnen wij uw organisatie optimaal van dienst zijn.

Wat kan BVDV voor u betekenen?

Wij kunnen toetsen of uw organisatie voldoet aan de huidige regelgeving en wat eventueel beter kan of beter moet. Het doel van deze beoordeling is dat u:

  1. Weet welke persoonsgegevens u verwerkt en waarom; en
    2. Weet welke verplichtingen u heeft en hoe u daaraan kan voldoen.

Aan de hand van de resultaten zorgen wij vervolgens dat uw praktijk voldoet en blijft voldoen aan de bestaande verplichtingen. Wilt u meer informatie over Privacyrecht, of heeft u een specifieke vraag over uw verwerkingsactiviteiten, neem dan gerust contact op.