Bescherming bedrijfsgeheimen

Veel bedrijven beschikken over vertrouwelijke informatie die ze liever niet met iedereen delen, zeker niet in concurrentiegevoelige situaties. Steeds vaker wordt een NDA gesloten om op een veilige manier te kunnen onderhandelen, en dat is maar goed ook. Het is voor professionele partijen belangrijk om hun vertrouwelijke informatie te beschermen door middel van een goede overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie kan namelijk wettelijke bescherming genieten op grond van de Wet bescherming van bedrijfsgeheimen (‘Wbb’), maar dan moet dat wel goed worden vastgelegd. U kan dan bijvoorbeeld denken aan bepaalde knowhow of recepturen. Bedrijfsgeheimen hebben niet dezelfde absolute status als veel andere intellectuele eigendomsrechten, maar er zijn wel diverse rechtsmaatregelen mogelijk, zoals een verbod of staking van het gebruik van bedrijfsgeheimen op straffe van een dwangsom. Belangrijk is dan wel dat de informatie beschermd wordt door goede geheimhoudingsclausules en onthoudingsverklaringen.

Om als ‘bedrijfsgeheim’ in de zin van de Wbb te kwalificeren, is vereist dat er maatregelen zijn genomen om het bedrijfsgeheim ook geheim te houden. De advocaten van BVDV kunnen u adviseren hoe uw onderneming dit het beste kan vastleggen en hoe uw onderneming bedrijfsgeheimen kan beschermen als er inbreuk op wordt gemaakt.