Commerciële contracten, aansprakelijkheid & verzekering

In commerciële contracten worden afspraken vastgelegd met afnemers, leveranciers, samenwerkingspartners en andere stakeholders. Iedere ondernemer heeft ermee te maken en ze zijn van essentieel belang voor de onderneming.

Specialisten in commercieel contractenrecht

Commerciële contracten kennen geen geheimen voor de advocaten van BVDV. Wij vinden het belangrijk dat afspraken duidelijk en in begrijpelijke taal worden vastgelegd. Dit betekent leesbare contracten met een logische opbouw, zodat er achteraf geen twijfel bestaat over de gemaakte afspraken.

Of het nu gaat om het opstellen van leverings- of inkoopvoorwaarden, het beoordelen van een samenwerkingsovereenkomst of het procederen over een distributieovereenkomst: wij staan voor u klaar.

Service Level Agreement

De kwaliteit van dienstverlening of producten staat voorop. Als de kwaliteit achterblijft wilt u kunnen terugvallen op een heldere Service Level Agreement (SLA) die geen ruimte voor discussie overlaat. Wij leggen afspraken over kwaliteit, levertijd, doorlooptijd van klachten, interne controles en disputen duidelijk vast in een SLA. Heeft uw samenwerkingspartner een SLA opgesteld en wilt u weten of uw belangen goed gewaarborgd zijn? Wij signaleren de risico’s en kunnen de SLA voor u uitonderhandelen.

Algemene voorwaarden

Neemt het aantal klanten sterk toe en ontbreekt het u aan tijd om alle standaard afspraken steeds opnieuw op te schrijven? Algemene (leverings- en/of inkoop)voorwaarden bieden uitkomst. In algemene voorwaarden kunt u standaardbedingen opnemen over uw dienstlevering, betaling, levertijden en (uitsluiting van) aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden moeten vervolgens op iedere overeenkomst met een klant van toepassing worden verklaard. Wij stellen uw algemene voorwaarden graag op. U bent hiermee verzekerd van heldere afspraken.

Beëindiging van een langdurige samenwerking

Sinds jaar en dag koopt u op grote schaal materialen bij een vaste leverancier. Omdat de kwaliteit al enige tijd terugloopt, hebt u besloten afscheid te nemen van deze partij. Kan direct worden gekozen voor een nieuwe leverancier of moet u een overbruggingstermijn in acht nemen? Bent u aansprakelijk voor schade die de leverancier lijdt als gevolg van de opzegging of moet de leverancier juist uw schade vergoeden? Op deze vragen hebben wij het antwoord.

Soorten commerciële contracten

De overeenkomsten die hierboven worden vermeld, zijn slechts een selectie uit mogelijke commerciële contracten. De specialisten van BVDV adviseren u onder andere graag over:

  • Koop- en verkoopcontracten
  • Inkoop en leveringsvoorwaarden
  • Intentieverklaringen
  • Agentuur- en distributieovereenkomsten
  • Franchiseovereenkomsten
  • Service Level Agreements
  • Management- en aandeelhoudersovereenkomsten
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s)
  • Duurovereenkomsten
  • Licentie– en ICT-overeenkomsten

BVDV heeft ervaring met alle kwesties die met commerciële contracten te maken hebben. Heeft u een vraag over commerciële contracten? Of heeft u advies nodig van een ervaren advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op.