Octrooirecht

Het octrooirecht beschermt technische innovatie. Wat voor bescherming onder de andere intellectuele eigendomsrechten is uitgesloten vanwege de techniek exceptie, kan worden beschermd door een octrooi. Bij een octrooi is geheimhouding enorm belangrijk, vanwege het strenge nieuwheidsvereiste dat in het octrooirecht geldt.

Maar soms is een octrooi ook niet de aangewezen route, en kunt u uw unieke industriële proces beter geheim houden en op die manier als bedrijfsgeheim beschermen. Als het bijvoorbeeld moeilijk te achterhalen is met welke machine een eindproduct is gemaakt, dan kan het beter zijn om de werkwijze van die machine juist niet openbaar te maken door middel van een octrooi.

Wij kunnen met u meedenken over het proces en de strategische aanpak op het gebied van technische innovatie en hebben goede contacten met octrooigemachtigden die een octrooiaanvraag voor u kunnen verzorgen.

Gaat u een nieuwe samenwerking aan om iets innovatiefs te ontwikkelen waar meerdere partijen bij zijn aangesloten? Dan zal er een samenwerkingsovereenkomst moeten worden opgesteld om vast te leggen hoe wordt omgegaan met eenieders ‘Background IP’ en de te ontwikkelen ‘Foreground IP’. Of gaat u eerst de mogelijkheden voor een samenwerking verkennen, waarbij al wel vertrouwelijke informatie zal worden gedeeld? Wij hebben veel ervaring met de beoordeling en het opstellen van dit soort contracten en helpen u hier graag bij.