Opzeggen huurovereenkomst

Opzegging is een van de manieren waarop een huurovereenkomst kan worden beëindigd. Een onjuiste opzegging kan grote gevolgen hebben. Hieronder geven wij een aantal praktische tips voor verhuurders bij de opzegging van een huurovereenkomst.

Het gehuurde

Het eerste aandachtspunt is te beoordelen wat er is verhuurd. Voor opzegging van een huurovereenkomst woonruimte, gelden andere regels dan voor de opzegging bij bedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte. Zo moet bij woonruimte en bedrijfsruimte een wettelijke opzeggrond in de opzegbrief worden vermeld, terwijl dit bij overige bedrijfsruimte niet is vereist.

De huurder(s)

Het tweede aandachtspunt geldt voor opzegging door de verhuurder. Zijn er twee of meer wettelijke of contractuele medehuurders, dan moet aan alle huurders afzonderlijk worden opgezegd. Zo is de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner een wettelijke medehuurder. Andersom geldt dit ook: alle medehuurders moeten de huur opzeggen, want anders duurt de huurovereenkomst voort met diegene die de huur niet heeft opgezegd.

Zenden én ontvangen

Hoewel in huurovereenkomsten doorgaans is opgenomen dat een opzegging per aangetekende post of exploot moet, kan dit ook per brief, e-mail of zelfs Whatsapp. Zolang je maar kunt aantonen dat de wederpartij de opzegging tijdig heeft ontvangen.

Opzegging, en dan?

Een huuropzegging zorgt er niet voor dat de huurovereenkomst eindigt. Als de huurder niet instemt met de huuropzegging, zal de kantonrechter zich over de rechtsgeldigheid van de opzegging en daarmee het einde van de huurovereenkomst moeten buigen. Pas als onherroepelijk is beslist over de huuropzegging, eindigt de huurovereenkomst op een door de rechter vast te stellen datum.

Vragen over opzegging van een huurovereenkomst? Neem contact op met één van onze vastgoed specialisten.