Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid kan op vele manieren ontstaan. In de meeste gevallen volgt aansprakelijkheid uit de wet. Een onrechtmatige daad kan door u of juist jegens u worden gepleegd, waarna u of de wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de onrechtmatige daad.

Daar waar gehandeld had moeten worden, is nagelaten, of juist andersom. Ook is het denkbaar dat een overeenkomst wordt geschonden doordat de prestatie achterblijft of gebrekkig is. Kern van het aansprakelijkheidsrecht is het vaststellen van de omvang van schade, het aanwijzen van de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon en de actie tot verkrijging van vergoeding. Daarbij is essentieel dat de schade in verband kan worden gebracht met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Aansprakelijkheid in alle rechtsgebieden

BVDV heeft een team van advocaten die dagelijks werken met aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid komt voor in vele uiteenlopende rechtsgebieden. Een bestuurder van een onderneming kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gehouden in verband met een faillissement. Bij een financiering kan het zijn dat tekort wordt geschoten in de nakoming, bijvoorbeeld in het verstrekken van de toegezegde zekerheden. In die gevallen kunt u terecht bij onze advocaten van Herstructurering en insolventie en bij de specialisten van Financiering en zekerheden.

Bij schade veroorzaakt door of aan uw onderneming staan de advocaten van Ondernemings- en vennootschapsrecht voor u klaar. Als bij de uitvoering van handelscontracten wordt tekortschoten, heeft u de advocaten van Commercieel contractenrecht achter de hand. Ons team van Intellectueel eigendom is bij uitstek gespecialiseerd in het identificeren van een inbreuk op uw intellectueel eigendom, het doen staken van de inbreuk en het verkrijgen van schadevergoeding.

Letselschade is bij uitstek een rechtsgebied dat met aansprakelijkheid van doen heeft. Onze advocaten staan slachtoffers bij in het vaststellen van de omvang van de geleden en in de toekomst nog te lijden schade en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de partij die hiervoor aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsrecht advocaat

De advocaten van BVDV werken dagelijks met aansprakelijkheid. Wij stellen schade vast, identificeren de aansprakelijke partij en verhalen de schade. Wordt u zelf aansprakelijk gesteld? Dan verweren wij u juist tegen aanspraken van anderen.

Meer weten over aansprakelijkheidsrecht, al dan niet in verbinding met een van onze gespecialiseerde teams? Neem dan contact met ons op.