Databankenrecht

Het databankenrecht is gerelateerd aan het auteursrecht en beschermt degene die investeert om een databank tot stand te brengen.

Bescherming van data is mogelijk op basis van goede contracten, maar ‘data’ an sich wordt niet beschermd. ‘Eigendom’ van data is dus niet mogelijk. De specifieke verschijningsvorm van een bepaalde verzameling gegevens (‘data’) kan echter wel beschermd worden.

Degene die een gegevensverzameling produceert waar substantieel in is geïnvesteerd heeft het recht zich te verzetten tegen overname van substantiële delen van die gegevensverzameling. Er worden twee afzonderlijke rechten toegekend op gegevensverzamelingen: (a.) het auteursrecht op eigen intellectuele scheppingen (o.g.v. de Auteurswet), en (b.) het recht op de verzameling gegevens zelf, indien in de verzameling substantieel is geïnvesteerd (o.g.v. de Databankenwet).

De rechthebbende is degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van de databank. Systematisch opvragen van kleine delen van de databank is ook niet toegestaan. Dit is dus het voordeel van een databankrecht: bedrijven kunnen hiermee voorkomen dat een ander met (een deel van) de door hen verzamelde gegevens aan de haal gaat. BVDV kan met u meedenken over de bescherming van data onder het Databankenrecht.