Handelsnamen

Het handelsnaamrecht is minder bekend dan het merkenrecht, maar is vaak net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Een onderneming begint namelijk in de meeste gevallen met een handelsnaam, zie ontstaat zodra iemand daadwerkelijk onder een bepaalde naam start met ondernemen.

Beschermde handelsnaam?

Een handelsnaamrecht ontstaat door het voeren van een handelsnaam voor een onderneming. Registratie is niet nodig. Inschrijving bij de kamer van koophandel hoeft niet steeds voldoende te zijn om van handelsnaamgebruik te kunnen spreken, het gaat om het daadwerkelijke gebruik van de handelsnaam.

Omdat in het intellectuele eigendomsrecht over het algemeen geldt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” kan de handelsnaam van groot belang zijn als je zou willen optreden tegen een jongere handelsnaam maar bijvoorbeeld ook tegen een jonger merk.

Wij zien vaak dat bij de registratie van een nieuw merk vooral wordt gekeken naar bestaande merken, maar bestaande handelsnamen zijn minstens zo belangrijk.

Het is op basis van een oudere handelsnaam in principe mogelijk om het gebruik van een jongere handelsnaam te verbieden, indien sprake is van ‘verwarringsgevaar’. Dit wordt normatief getoetst, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten, waaronder de mate waarin de handelsnamen overeen stemmen, de aard van de ondernemingen en de plaats waar beide bedrijven gevestigd zijn. Daarbij speelt ook een rol in hoeverre de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft en is relevant of sprake is van een (gedeeltelijk) beschrijvende handelsnaam.

Domeinnaam

Meestal wordt de handelsnaam van een onderneming ook als domeinnaam geregistreerd, of wordt de domeinnaam tevens als handelsnaam voor de onderneming gebruikt. Om recht te hebben op het gebruik van een domeinnaam, zal u een domeinnaam moeten registreren, bijvoorbeeld via SIDN. Domeinnaamgebruik dat kwalificeert als handelsnaamgebruik, geniet daarnaast bescherming op grond van de Handelsnaamwet.

BVDV heeft ruime ervaring met zowel adviseren als procederen over handelsnaam- en domeinnaamgeschillen.