Vennootschapsbelasting

Onze belastingadviseurs staan ondernemers en ondernemingen bij uiteenlopende zaken waarbij vennootschapsbelasting een rol speelt. Daarbij kunt u denken aan:

 • Het opzetten van een nieuwe onderneming en het bepalen van de daarbij passende structuur;
 • Het optimaliseren en herstructureren van ondernemingen en de vennootschappelijke structuur;
 • Het vormgeven en opzetten van samenwerkingsverbanden en investeringsstructuren;
 • Het vormgeven en opzetten van kopersstructuren ten behoeve van een overname;
 • Het ‘verkoopklaar maken’ van een onderneming en de ondernemingsstructuur;
 • Het opzetten van financieringsstructuren ten behoeve van een overname danwel private equity;
 • Financiering van de onderneming en fiscale aspecten daarvan;
 • Het opzetten van werknemersparticipaties danwel een management buy out;
 • Het vormgeven van de participatie door medewerkers/stakeholders bij ‘alternatief’ aangestuurde en/of georganiseerde ondernemingen, op basis van bijv. het Semler-model en de holacratische uitgangspunten;
 • Begeleiding bij boekenonderzoeken door de Belastingdienst;
 • Anonimiseren van vermogen;
 • Opzetten van beleggingsstructuren, waaronder de VBI;
 • De begeleiding van  fusie en overnametrajecten, inclusief due diligence voor kopers en verkopers;
 • Afstemming van de innovatie box met de Belastingdienst;
 • Overdracht van de onderneming binnen de familie of overdracht aan het zittende management;
 • De belastingplicht van goede doelen (anbi’s), stichtingen, verenigingen en non-profit organisaties.

Integraal advies

Veel van de Nederlandse belastingen hangen met elkaar samen. Omdat wij diverse specialismen in huis hebben, ontvangt u waar nodig een integraal advies. Indien wij niet over specifiek benodigde kennis beschikken, schakelen wij specialisten in uit ons netwerk. Dat zullen wij u in dat geval van te voren met u bespreken.

Onze meerwaarde

Al onze belastingadviseurs zijn ook advocaat en daarmee ook juridisch geschoold. Dit heeft een grote meerwaarde voor u als cliënt, omdat al onze fiscale adviezen ook juridisch uitvoerbaar zijn en daarop getoetst zijn. Indien u besluit een advies uit te voeren begeleiden wij u totdat het advies is uitgevoerd en afgerond. Waar nodig stellen wij alle relevante documenten op en sturen wij de eventueel betrokken notaris aan. Ook kijken wij mee of stellen wij zelf de relevante aangiften voor u op ten aanzien van het jaar waarin ons advies is uitgevoerd.

Advisering bij vennootschapsbelasting

Meer weten over onze diensten op het gebied van vennootschapsbelasting? Neem contact met ons op om kennis te maken.