Procesrecht

Heeft u een geschil waar u zelf niet uitkomt? Soms is het bereiken van een oplossing met de wederpartij niet mogelijk. Samen met een advocaat kunt u dan naar de rechter om zo een oplossing af te dwingen. Wij maken dan een inschatting van uw procesrisico’s en bedenken samen met u de juiste processtrategie. De advocaten van BVDV zijn gespecialiseerd in het procesrecht en hebben veel ervaring met procedures bij rechtbanken en gerechtshoven.

Procederen

Onze advocaten zijn uiterst bedreven in het voeren van procedures (in kort geding) en het treffen van (conservatoire) beslag- en executiemaatregelen. Wij treden regelmatig op bij commerciële geschillen: van incassovorderingen tot ontruimingen in kort geding, en van bodemprocedures tot executiegeschillen. Onze specialisten hebben kennis van het procesrecht, het bewijsrecht en het beslag- en executierecht.

Kort geding

Soms is een geschil zo spoedeisend dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. De advocaten van BVDV staan dan voor u klaar om een kort geding op te starten. Maar ook als u in kort geding gedagvaard wordt, behartigen onze advocaten met gedegen kennis van het procesrecht uw belangen.

Beslag en executie

Om zekerheid te verkrijgen dat u uw vordering kunt innen bij de schuldenaar, kan het raadzaam zijn conservatoir beslag te leggen op zijn goederen. De advocaten van BVDV zijn gespecialiseerd in het leggen van conservatoir beslag op onder meer (on)roerende zaken of onder derden (bijv. op een banksaldo). Ook zijn onze advocaten bekwaam in het voeren van een kort geding ter opheffing van een gelegd beslag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze diensten of wilt u weten wat wij in uw situatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.