Medewerkersparticipatie

Werknemersparticipaties vereisten zowel civielrechtelijke als fiscale kennis. Het team van BVDV heeft beide in huis. Samen met ons team van Opkomende bedrijven en venture capital, adviseren wij over veel werknemersparticipaties, vaak al kort na oprichting.

Verschijningsvormen

Medewerkersparticipatie kan op vele manieren worden vormgegeven. Van de toekenning van aandelen, aandelenopties, economisch eigendom van aandelen, gecertificeerde aandelen, stemrechtloze aandelen, lidmaatschapsrechten in een coöperatie, stock appreciation rights (SAR), phantom stock, een bonusregeling of door het toekennen van een winstdelende lening. De mogelijkheden zijn legio. In onze long read beschrijven wij een aantal van deze opties.

Het doel

Met een medewerkersparticipatie kunnen werknemers meeprofiteren van de waardestijging van de onderneming. Het is bovendien een vorm van sociale innovatie.

Met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, groeit de behoefte om werknemers voor langere tijd te binden aan bedrijven. Vooral key personeel moet worden behouden en een participatie is daarvoor een mooi middel. Bij startups en werkgevers in de technische sector en de IT, speelt vaak een andere motivatie: een grote behoefte om talent te behouden. Een hoog salaris voor key perseel daarentegen betekent hoge kosten voor de werkgever, wat met name voor startups problematisch is. Werknemersparticipatie biedt daarin vaak uitkomst.

In sommige gevallen is werknemersparticipatie de manier om de werknemer(s) formeel inspraak te geven in het reilen en zeilen van de onderneming. De werkgever kan ondernemersbeslissingen dan samen nemen met de werknemer, waarbij de commitment van de werknemer veelal hoger is dan bij traditionele top-down besluitvorming. Bij de toekenning van een werknemersparticipatie met zeggenschap kan hier invulling aan worden gegeven.

Fiscale aspecten

Werknemersparticipaties hebben belangrijke fiscale consequenties. Loonbelasting speelt vrijwel altijd een rol. Afhankelijk van hoe de participatie is vormgegeven, speelt loonbelasting een rol. Loon in natura, is immers ook loon waarover loonbelasting verschuldigd is. Wanneer de waardering niet goed kan worden onderbouwd, ontstaan wel eens discussies met de Belastingdienst over waarderingsmoment en de waardering zelf. Ook moet rekening gehouden met aanmerkelijk belang en in sommige gevallen ook met lucratief belang.

BVDV en werknemersparticipaties

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van medewerkersparticipatie voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op.