Auteursrecht

Het auteursrecht zag ‘vroeger’ vooral op kunst, boeken en muziek. Vandaag de dag omvat het auteursrecht echter veel meer: productvormgeving, social media content, webdesign, NFT’s en software zijn slechts enkele voorbeelden van creaties die door het auteursrecht kunnen worden beschermd.

Wat wordt beschermd door het auteursrecht?

Voor auteursrechtelijke bescherming is nodig dat de creatie aan het oorspronkelijkheidscriterium voldoet. Hieraan is voldaan wanneer de maker – de copywriter, de kledingontwerper, de content creator, de componist, de fotograaf, de softwareprogrammeur, you name it – bij het tot stand brengen daarvan creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting kan brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. Keuzes die alleen technische voordelen bieden zijn echter geen “vrije en creatieve keuzes”.

Auteursrechten ontstaan van rechtswege op het moment dat iets gecreëerd wordt. Registatie is dus niet vereist. Aan de ene kant is dat prettig, maar aan de andere kant is vaak onzeker wat nu precies wel en niet door het auteursrecht beschermd wordt. Ideeën worden (nog) niet beschermd door het auteursrecht, er moet daadwerkelijk sprake zijn van een creatie.

Overdracht IP?

Wat wij nog vaak mis zien gaan, is dat ondernemers denken dat zij alle auteursrechten bezitten als zij iemand inschakelen om op projectbasis iets unieks te maken – simpelweg omdat zij de opdracht geven en de rekening betalen. Dat is niet zo. Als je de auteursrechten op een creatie die speciaal voor jouw bedrijf wordt gemaakt wil bezitten, dan moet je daar schriftelijk iets over afspreken. BVDV kan helpen om dit goed vast te leggen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een bepaling toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst of door dit (achteraf) te repareren door middel van een akte waarmee de intellectuele eigendomsrechten (alsnog) worden overgedragen.

Software

Software is een belangrijk onderwerp van auteursrechtelijke bescherming, omdat daar – zeker bij maatwerk software – vaak grote investeringen mee gepaard gaan. Onderzoeksrapporten, tekeningen, uitgeschreven analyses en software worden auteursrechtelijk beschermd (voor zover voldoende oorspronkelijk). De broncode van de software en het voorbereidend materiaal zijn samen het object van bescherming. Voorbereidend materiaal is datgene waarmee de software zonder verdere programmeerstappen gecompleteerd kan worden, zoals het functioneel en technisch ontwerp van de software. Wat niet beschermd wordt is functionaliteit, de programmeertaal en de onderliggende ideeën.

De advocaten van BVDV adviseren en procederen regelmatig over auteursrechtelijke kwesties. Vragen? Neem gerust contact met ons op.