Steward Ownership

Steward Ownership is een alternatieve juridische structuur, onder andere bekend geworden door de herstructurering van Patagonia.

Met een steward ownership-structuur kan jouw onderneming gewoon winstgevend zijn, maar wordt het doel en de missie van de onderneming centraal gesteld en juridisch beschermd. Steward ownership verankert jouw duurzame bedrijfsmodel. Profit serves the purpose, dus.

Steward wat?

De beginselen die centraal staan bij steward ownership zijn:

  1. Het stem- en winstrecht zijn van elkaar gescheiden. Het stemrecht ligt bij de mensen die betrokken zijn bij het bedrijf (de stewards), en over het winstrecht worden afspraken gemaakt.
  2. Over de winst worden afspraken gemaakt, maar moet in ieder geval de missie dienen en voor investeerders en oprichters is de winst gemaximaliseerd.
  3. De structuur wordt juridisch geborgd, bijvoorbeeld door een onafhankelijke stichting die een gouden aandeel houdt. Zo wordt voorkomen dat bij verandering van bijvoorbeeld de stewards, de missie ook verandert.

Bekende bedrijven die steward ownership hebben toegepast zijn onder andere Patagonia, Moonback, BuurtzorgT, Odin en Triodos Bank.

BVDV &…

Juridisch bestaan er meerdere vormen en mogelijkheden. BVDV helpt je graag bij het maken van de juiste keuzes bij het (her)structureren van jouw onderneming. Wij werken daarbij samen met:

  • We Are Stewards. We Are Stewards is een aanjager van steward ownership in Nederland. Zij helpen ondernemers en investeerders om met steward ownership hun impact te maximaliseren.
  • Stewards NL. De specialisten van BVDV zijn lid van Stewards NL, de community voor steward ownership in Nederland. Deze community brengt ondernemers, investeerders en (juridische) adviseurs samen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over steward ownership contact op met Paul Passenier (passenier@bvdv.nl) of Sjoerd van der Velden (vandervelden@bvdv.nl)

En lees hier meer over dit onderwerp: