Opkomende bedrijven en venture capital

BVDV staat veel startups en scale-ups bij die actief zijn in allerlei sectoren, van agrifood tot healthcare tot hightech. Ook staan wij (semi-)overheidsinstanties, fondsen, angel investeerders en financiers bij die startups en groeibedrijven financieren.

Venture capital en angel investors

BVDV adviseert en vertegenwoordigt fondsen en angel investeerders. Veel van de angels die wij bijstaan, hebben wij eerder mogen helpen bij een succesvolle exit. BVDV treedt op bij onderhandelingen en adviseert over equity-investeringen, financieringen, convertibles en bij juridische vraagstukken die opkomen in de periode na funding.

Opkomende bedrijven: advies in iedere fase

Het team van BVDV biedt uitgebreide kennis en ervaring in iedere fase. Onze kracht is de combinatie van ondernemingsrecht en fiscaal recht. Al voorafgaand aan de oprichting denken wij mee over de ideale juridische structuur van het bedrijf, daarbij vooruitlopend op gewenste financiering of investering en het gebruik kunnen maken van fiscale regelingen die innovatie en impact bevorderen. Wij adviseren over de financiering (bijvoorbeeld een equity-investering, een converteerbare lening of alternatieve financiering) en helpen bij de voorbereiding, onderhandelingen en uitwerking. Ons netwerk van experts staat tot uw beschikking.

BVDV blijft meedenken, bijvoorbeeld over:

Ontwikkel & bescherm: al in de vroege fase adviseert het IP-team van BVDV over de bescherming van intellectuele eigendommen en innovaties. BVDV draagt zorg voor de registratie van woord- en beeldmerken en deponering van broncode van software of andere ontwerpen.

Werknemers & team: ons team van arbeidsrecht-advocaten zorgt voor goede modellen. Daarnaast is het van het grootste belang om key personeel te stimuleren en verbonden te houden met het bedrijf. Samen met onze fiscalisten adviseren wij over werknemersparticipaties: employee incentive plans, waaronder certificeringen (via een STAK), optieplannen, stock appreciation rights en meer.

Governance: wij richten samen met de ondernemer de ideale governance structuur in, inclusief stakeholderbeleid, ESG-beleid en diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Wij helpen bij het instellen van een raad van commissarissen en het oprichten van andere (informele of formele) adviesorganen waarin allerlei stakeholders betrokken kunnen zijn.

Fundraising: ook na de (pre) seed-ronde assisteert BVDV bij onderhandelingen over en vastlegging van afspraken bij investeringsrondes, van (pre-) seed tot de Series A en opvolgende rondes.

Acquisities of exit: het gespecialiseerde en ervaren M&A team van BVDV staat paraat.

Sociale en duurzame ondernemingen

BVDV staat veel impactgedreven ondernemers en financiers bij. BVDV (zelf ook B Corp) heeft specifieke kennis en ervaring in deze bijzondere en diverse sector. Onze vernieuwende contractsbepalingen op dit vlak worden vaak al snel industry standard. B Corps en duurzame bedrijven krijgen korting op onze tarieven.