Ondernemingsrecht

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met juridische kwesties van uiteenlopende aard. Het ondernemingsrecht is breed en heeft raakvlakken met veel andere rechtsgebieden. Onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij alle facetten waarmee u als ondernemer te maken krijgt. 

Governance 

BVDV adviseert bedrijven over hun interne governance. Wij richten samen met de ondernemer de ideale governance structuur in, inclusief stakeholderbeleid, ESG-beleid en diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Wij helpen bij het instellen van een raad van commissarissen en het oprichten van andere (informele of formele) adviesorganen waarin allerlei stakeholders betrokken kunnen zijn. Ook werknemers kunnen een belangrijke rol hebben, zeker als sprake is van een ondernemingsraad.  

Oprichting nieuwe bedrijven: start-ups en scale-ups 

Heeft u plannen om als ondernemer aan de slag te gaan? Dan is het van belang om de rechtsvorm te kiezen die bij uw bedoelingen past. Verschillende rechtsvormen (zoals een besloten vennootschap, stichting, coöperatie, vof of eenmanszaak) hebben verschillende gevolgen voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en belastingregels. De advocaten van BVDV hebben veel kennis van en ervaring met opkomende bedrijven en zijn u graag van dienst bij het maken van de keuze voor de juiste rechtsvorm en bij het opstellen van een ondernemingsplan. 

Aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomst 

Indien u met een of meer partners in zee gaat, is het van belang goede onderlinge afspraken te maken. Zo wordt de kans op geschillen of stagnatie zoveel mogelijk beperkt. Leg deze afspraken schriftelijk vast in een overeenkomst (zoals een aandeelhoudersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst) en laat deze controleren op juridische onjuistheden. Wij helpen u graag bij het opstellen of beoordelen van dergelijke overeenkomsten. 

Fusies & Overnames (M&A) 

Heeft u te maken met bedrijfsovername? Onze advocaten en belastingadviseurs van het team van Fusies & Overnames (M&A) begeleiden regelmatig bedrijfsovernames (zowel aandelentransacties als activa/passiva transacties). Zij kunnen u gedurende het gehele traject bijstaan. 

Medewerkersparticipaties 

U kunt uw werknemers de mogelijkheid bieden te participeren in het bedrijf. Hiermee wordt de betrokkenheid en de productiviteit van gestimuleerd, wat ook het bedrijf ten goede zal komen. Een participatie kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Als u vooraf duidelijke afspraken maakt, zijn er geen verrassingen achteraf. Op basis van uw specifieke wensen kunnen de advocaten en belastingadviseurs van BVDV u helpen bij het vormgeven hiervan.  

Geschillen 

Bij geschillen tussen aandeelhouders zijn de belangen vaak groot en kan de continuïteit van het bedrijf gevaar lopen. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het bijstaan van partijen in aandeelhoudersgeschillen. 

 Voor het ontslag van een statutair bestuurder gelden specifieke regels. BVDV adviseert ondernemingen en bestuurders over de ontslagprocedure en welke stappen bestuurders kunnen nemen na een dubieus ontslag. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen adviseren over de arbeidsrechtelijke aspecten, indien nodig. 

Beëindiging van onderneming 

Als u een onderneming wilt beëindigen, dan zijn daar verschillende wijzen voor. Het is van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt, zodat uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Of het nu gaat om de opheffing van een besloten vennootschap of de opzegging van maatschap, CV of VOF, de belangen zijn vaak nauw met elkaar verweven. De advocaten van BVDV kunnen u hierbij begeleiden en adviseren. 

Ondernemingsrecht bij BVDV

Meer weten over de diensten van de ondernemingsrechtadvocaten bij BVDV? Of wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.