Financiering en zekerheden

Vrijwel alle ondernemingen worden tegenwoordig in meer of mindere mate gefinancierd. Tot voor kort was dat vaak een bankfinanciering. Ook interne financieringen zijn nog gebruikelijk, waar aandeelhouders de onderneming funden (al dan niet door het laten oplopen van een rekening-courant) of waar financiering van groepsvennootschappen plaatsvindt vanuit de Holding. Een nieuw fenomeen op dit gebied is crowd-funding, wat in verschillende branches bijna niet meer weg te denken is.

Aan de meeste financieringsvormen zijn zekerheden gekoppeld. Te denken valt aan pandrecht, hypotheek, borgtocht of oneigenlijke zekerheden (bijvoorbeeld pos/neg-verklaringen). Deze verschillende zekerheden worden vaak in samenhangende constructies gestructureerd, zoals het geval is bij de verzamelpandakte-constructie, het overwaarde-arrangement of de parallel-debt-constructie.

Op welke manier de financiering ook loopt: het is voor zowel ondernemers als financiers prettig om de zekerheden van meet af aan goed op orde te hebben. Met BVDV heeft u specialisten achter de hand.

Specialisten van BVDV

Onze advocaten werken dagelijks met de materie en zijn actief voor leningnemers, investeerders, zekerheidsgerechtigden, (groot)banken en concerns. BVDV kent daarnaast meerdere curatoren waardoor financieringen ook vanuit die invalshoek aan de tand worden gevoeld.

Voor elke vraag op het gebied van financiering en zekerheden kunt u bij BVDV terecht. Of het nu gaat om het opstellen van financieringsdocumentatie, het begeleiden van investeringen, het herstructureren en secureren van geldstromen in het concern of juist het oplossen van een geschil met een zekerheidsgerechtigde: niets is nieuw voor ons.

Documentatie opstellen

Op het juiste moment de structuur inrichten is van essentieel belang. Het rechtsgebied van financiering en zekerheden is technisch en luistert nauw. BVDV adviseert bij het opstellen van documentatie, zoals:

  • Financieringsdocumentatie voor zowel interne en externe financieringen, met zowel één als meerdere financiers;
  • Financiële inrichting van vennootschappen in een groep;
  • Zekerhedendocumentatie, zoals borgtochten, pandaktes en hypotheekaktes door de notarissen in ons netwerk;
  • Documentatie in het kader van zekerhedenconstructies.

Uitwinnen van zekerheden

De specialisten van BVDV staan regelmatig zekerheidsgerechtigden bij in de executie- of uitwinningsfase, zowel in als buiten faillissement van de schuldenaar / lener. Zo begeleiden wij zekerheidsgerechtigden bij uitwinning van pandrechten en hypotheekrechten en spreken wij borgen aan. Ook staan wij vaak aan de zijde van de schuldenaar / lener of derde die zekerheid heeft verstrekt. Door deze ruime ervaring vanuit alle invalshoeken, loodsen de advocaten van BVDV u naar een optimaal resultaat.

Heeft u vragen? Neem contact op met BVDV.