Civiel Recht

De gevolgen van de Coronacrisis raken iedereen in Nederland, ook en vooral ondernemers en werkgevers. Sommige ondernemers moeten verplicht sluiten, anderen zien de vraag drastisch teruglopen, in sommige gevallen tot nul. Veel ondernemers komen daardoor in de financiële problemen. Eerder kondigde de regering al een pakket maatregelen aan, waarover je hier meer leest. Op 17 maart kondigde de regering een fors pakket extra maatregelen aan met een waarde van tientallen miljarden.

De brief met uitleg over het noodpakket lees je hier.

Kamerbrief noodpakket economie en banen

De Ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een persconferentie gehouden. Met een brief aan de Tweede Kamer geven zij een volledig overzicht van alle maatregelen. De brief met uitleg over het noodpakket lees je hier. De brief bevat een ruim en divers pakket aan steunmaatregelen. In dit artikel geven we uitleg.

Afschaffing Werktijdverkorting

Met ingang van 17 maart 2020 18:45 uur worden geen verzoeken om Werktijdverkorting meer toegekend en worden reeds toegekende vergunningen niet meer verlengd. Het instrument Werktijdverkorting is per direct ingetrokken. Nadeel was dat het niet was berekend op de toestroom, dat het lang duurde voordat een beslissing werd genomen, de koppeling met WW(-rechten) en dat de werknemer flink werd gekort in het inkomen.

Tijdelijke tegemoetkomingsmaatregel loonkosten

In plaats van de Wtv wordt een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Als een werkgever in de periode vanaf 1 maart 2020 een verwacht omzetverlies heeft van minimaal 20%, kan het UWV een maximale tegemoetkoming van 90% de loonsom toekennen. Het volgende is relevant;

 • In periode vanaf 1 maart 2020 een te verwachten omzetverlies van minimaal 20%;
 • Tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van omzetverlies;
 • Over periode tot 3 maanden. Verlenging met 3 maanden, onder voorwaarden is mogelijk;
 • Werkgever betaalt 100% loon door;
 • Werknemers mogen in tegemoetkomingsperiode niet ontslagen worden op bedrijfseconomische gronden;
 • Geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract (ook oproepkrachten?), ook voor uitzendkrachten;
 • UWV keert een voorschot uit van 80%. Bij grote werkgevers is een accountantsverklaring nodig;
 • Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Bijbetaling of terugvordering kan aan de orde zijn.

De definitieve regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Reeds ingediende aanvragen voor Wtv worden omgezet in een aanvraag voor een tegemoetkoming.

Update

 • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Uitkering voor levensonderhoud voor ondernemers

Er komt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal, die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum gedurende 3 maanden. Deze maatregel komt bovenop de eerder aangekondigde maatregelen, zoals in dit artikel opgesomd.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 is de premieheffing voor de WW aangepast. In dit artikel wordt dat uitgelegd. Eerder heeft Minister Koolmees aangekondigd dat werkgevers tot 1 april 2020 kregen om het dossier op orde te krijgen, om aan de voorwaarden voor de lage WW-premie te voldoen. Die coulance wordt verlengd tot 1 juli 2020.

Verder wordt gekeken hoe de onbedoelde effecten van de herzieningsmogelijkheid (zie artikel) kunnen worden opgevangen, voor sectoren waarin nu juist meer werk is, zoals in de zorg.

Noodloket ondernemers

Er komt een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan een gift van € 4.000,- worden verkregen.

Uitstel van betaling van belastingen

Diverse maatregelen zijn aangekondigd om de liquiditeit van ondernemingen te vergroten;

 • Verzoeken om uitstel van Belastingen worden per direct opgevolgd;
 • Invorderingsmaatregelen worden per direct stopgezet;
 • De boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen zal achterwege worden gelaten of terug worden gedraaid;
 • De heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf wordt tijdelijk uitgesteld.

Belasting- en invorderingsrente

 • De Invorderingsrente voor als een aanslag te laat wordt betaald, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd, omdat het technisch niet mogelijk is om het te verlagen tot 0%;
 • De Belastingrente voor als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, wordt vanaf 1 juni/1 juli 2020 tijdelijk van 8%/4% naar 0,01% verlaagd.

Wijzigen voorlopige aanslagen voor ondernemers

Ondernemers die de gevolgen van de Coronacrisis ondervinden, kunnen gemakkelijker de voorlopige aanslag IB of Vpb. Daardoor betalen zij nu al minder dan noodzakelijk is.

Garantie door Rijksoverheid op bankleningen en bankgaranties

De bestaande GO-regeling wordt verruimd. Voor bedrijven die een banklening of bankgarantie nodig hebben, kan het Ministerie 50% garantie geven tussen € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per bedrijf.  Het totale budget wordt verhoogd tot € 1,5 miljard.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

De huidige Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt met ingang van 18 maart 2020 tijdelijk verruimd voor de land- en tuinbouwsectoren.

Het zijn moeilijke tijden, ook voor ondernemers. Bruggink & Van der Velden heeft ruime ervaring in het bijstaan van ondernemers en werkgevers die in (financieel) zwaar weer terecht zijn gekomen. Heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.