Modelrecht

Het tekeningen- en modellenrecht gaat over de bescherming van design, oftewel het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan vormgeving op het gebied interieur, mode of (onderdelen van) auto’s. Europese wetgeving definieert een model als de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.

De verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan kan worden beschermd door een ingeschreven modelrecht, maar ook door een niet-ingeschreven modelrecht. Registratie is dus geen vereiste, maar met een ingeschreven model kan de bescherming 25 jaar voortduren, terwijl die bij een niet-ingeschreven modelrecht maar 3 jaar is.

Voor beide beschermingsvormen gelden dezelfde materiële vereisten: het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is een modelrecht dat vormvrij (het hoeft niet aangevraagd, noch ingeschreven te worden) en gratis tot stand komt. Dit laagdrempelige beschermingsregime is in het leven geroepen om bepaalde bedrijfstakken (zoals de mode- en textielindustrie) tegemoet te komen, waar in korte tijd grote aantallen modellen met een korte levensduur worden geproduceerd. Voor die producenten zijn inschrijvingsformaliteiten nodeloos bezwarend. Tegenover deze ‘lastenverlichting’ staat echter dat de beschermingsduur slechts drie jaar bedraagt en de rechthebbende (de ontwerper of de onderneming die de modelrechten krijgt) alleen kan optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model. Die drie jaar begint te lopen vanaf het eerste moment van openbaarmaking.

De advocaten van BVDV kunnen u adviseren over de mogelijkheden op het gebied van het modelrecht en dit vervolgens ook voor u registreren.