Reclamerecht

Het reclamerecht is een rechtsgebied dat nauw verband houdt met het intellectuele eigendomsrecht. Daarbij is het constant in beweging. Kunt u een bepaalde duurzaamheidsclaim echt waar maken? Schakelt u een influencer in om uw product te promoten? Het reclamerecht reguleert wat wel en niet mag op het gebied van duurzaamheid en influencermarketing. De advocaten van BVDV kunnen ervoor zorgen dat uw reclame voldoet aan de geldende regelgeving, zodat u niet onaangenaam verrast wordt door (bijvoorbeeld) een boete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Onderwerpen die kunnen spelen op het gebied van het reclamerecht zijn bijvoorbeeld:

  • misleidende of onrechtmatige reclame;
  • klachten die over uw reclame worden ingediend bij de Reclame Code Commissie;
  • auteursrechtelijke bescherming van slogans;
  • influencermarketing;
  • voedings- en gezondheidsclaims;
  • duurzaamheidsclaims;
  • diverse andere claims, zoals het zijn van ‘de beste’ of ‘de goedkoopste’.

BVDV heeft de kennis en ervaring in huis om uw onderneming te adviseren op het gebied van reclamerecht. Heeft iemand een klacht over uw reclame ingediend bij de Reclame Code Commissie? Of maakt een concurrente een oneerlijke of onjuiste vergelijking met uw product? De advocaten van BVDV hebben ervaring met dit soort procedures en kunnen u daarbij ontzorgen.