Vastgoed en huurrecht

Zoekt u advies op het gebied van vastgoed? Bij ons vindt u een praktische oplossing. Of het nu huurrecht, een koop- of verkoop, bestuursrecht of bouwrecht betreft: wij geven heldere kernachtige adviezen waarmee u weet wat uw juridische positie is, maar bovenal wat voor u en/of uw onderneming de beste oplossing is.

Specialisten in vastgoed

Onze vastgoedspecialisten adviseren op en procederen over alle vastgoed rechtelijke onderwerpen. Wij beschikken over zeer ruime advies- en proceservaring. Wij zijn op de hoogte van de laatste wetgeving en jurisprudentie en publiceren regelmatig over vastgoed gerelateerde onderwerpen.

Bij BVDV werken veel specialisten op allerlei terreinen en rechtsgebieden. Door de nauwe samenwerking tussen onze fiscalisten, juristen en advocaten kunnen wij voor concurrerende tarieven een complete oplossing bieden.

Wij werken voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren retailketens, franchiseformules, (institutionele) vastgoedbeleggers, vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, makelaars, architecten, bouwbedrijven en vele andere organisaties die met vastgoed te maken hebben.

Onderwerpen

Wij adviseren en procederen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Huurovereenkomsten en koopovereenkomsten
 • Ontbinding huurovereenkomsten en koopovereenkomsten
 • Huurprijswijziging
 • Nakoming huurovereenkomsten en koopovereenkomsten
 • Goedkeuring afwijkende bedingen winkelruimte
 • Aankooponderhandelingen en verkooponderhandelingen
 • Huurdersopties en breakopties
 • Fiscale adviezen inzake landgoederenregime
 • Indeplaatsstellingovereenkomsten winkelruimte
 • Appartementsrechten / Vereniging van Eigenaars (VvE)
 • Onderhuurovereenkomsten
 • Burenrecht
 • Huuropzegging waaronder dringend eigen gebruik
 • Dwaling, bedrog, onvoorziene omstandigheden
 • Verlenging ontruimingsbescherming bedrijfsruimte
 • Erfdienstbaarheden
 • Ontruimingen
 • Erfpacht
 • Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
 • Opstalrecht
 • Projectontwikkeling
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Non-conformiteit, (toerekenbare) tekortkoming

De advocaten van Vastgoed en huurrecht werken nauw samen met hun fiscale collega’s van BVDV. Onze belastingadviseurs hebben zicht op alle voor vastgoed essentiële belastingen. Bij vastgoedtransacties en -exploitatie spelen bijvoorbeeld BTW, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting een belangrijke rol. Ook valt te denken aan de instandhouding en exploitatie van landgoederen die onder de Natuurschoonwet vallen. Deze unieke samenwerking zorgt voor een efficiënte werkwijze om zowel de juridische als de fiscale kant van uw transacties te organiseren.

Vastgoedspecialist

Wilt u meer informatie over dienstverlening en wat wij voor uw situatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.