Huurovereenkomst

Voor huurovereenkomsten gelden bijzondere wettelijke bepalingen. Daarbij maakt het verschil wat wordt verhuurd: een fiets (roerende zaak), stuk grond (onroerende zaak), huis of kamer (woonruimte), kantoor (overige bedrijfsruimte) of winkel (bedrijfsruimte). Hieronder worden enkele belangrijke aspecten die spelen bij verhuur besproken.

Huurovereenkomst

Voor huurovereenkomsten gelden andere regels dan voor gebruiksovereenkomsten. Het verschil zit in de tegenprestatie. Als een tegenprestatie wordt voldaan tegen ingebruikgeving van (een deel van) een zaak, dan is sprake van huur. Bepalend is niet wat partijen op de overeenkomst zetten: bepalend is dat wat partijen hebben beoogd af te spreken mede gelet op de inrichting van het verhuurde.

Zaak in gebruik geven en tegenprestatie

Zowel de zaak die in gebruik wordt gegeven als de tegenprestatie moeten voldoende bepaalbaar zijn, wil sprake zijn van huur. De tegenprestatie is meestal geld, maar dat kan ook een andere tegenprestatie zijn. Een symbolische tegenprestatie is echter onvoldoende om als huur te kwalificeren.

Overeenstemming

Een huurovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat hoeft niet schriftelijk, al is dan de overeenkomst wel eenvoudiger te bewijzen. Als een (ver)huurder afhaakt tijdens onderhandelingen, of betwist dat een huurovereenkomst is gesloten, dan kunnen wij u adviseren over de juridische mogelijkheden.

Woonruimte, bedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte

Voor verhuur van woonruimte gelden andere regels dan voor verhuur van bedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte. In alle gevallen gelden echter de algemene verplichtingen van de huurder en verhuurder. Zo moet onder meer een verhuurder gebreken aan het gehuurde verhelpen en de huurder de tegenprestatie voldoen.

Vragen over jouw huurovereenkomst? Neem contact op met één van onze vastgoed specialisten.