Ontbinden huurovereenkomst

Opzegging en ontbinding van een huurovereenkomst worden in het taalgebruik vaak door elkaar gebruikt. Juridisch bezien worden aan opzegging of ontbinding andere eisen gesteld. Het is dus raadzaam je te laten adviseren over welke vorm van beëindiging de voorkeur heeft.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van voldoende gewicht geeft een partij de bevoegdheid de huurovereenkomst te ontbinden. Hiervoor is dus geen opzegging of opzeggrond nodig. De ontbinding van een huurovereenkomst op grond van een tekortkoming kan bij verhuur van bedrijfsruimte, woonruimte of overige bedrijfsruimte slechts door de kantonrechter worden uitgesproken.

Huurachterstand

Een veel voorkomende tekortkoming is het niet (tijdig) betalen van de huur door de huurder. In de regel geldt dat een huurachterstand van drie maanden door kantonrechters voldoende wordt bevonden om de huurovereenkomst te ontbinden.

Andere tekortkomingen

Een veel voorkomende tekortkoming bij huurders van bedrijfsruimte is het niet voldoen aan de bestemming van het gehuurde. Bijvoorbeeld een coffeeshop exploiteren in een bedrijfspand bestemd als restaurant. Bij woonruimte speelt vaak (ernstige) overlast een rol, bijvoorbeeld door het houden van een hennepkwekerij. In die situaties moet worden beoordeeld of de tekortkoming van voldoende gewicht is voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Vragen over ontbinding van een huurovereenkomst? Neem contact op met één van onze vastgoed specialisten.