Huur overige bedrijfsruimte

Verhuurders en huurders van overige bedrijfsruimte zijn helemaal vrij om huurafspraken te maken. Een uitzondering hierop is de ontruimingsbescherming van de huurder. Wat er wordt verstaan onder overige bedrijfsruimte en welke spelregels hierbij gelden leggen wij hieronder in het kort uit.

Wat is overige bedrijfsruimte?

Onder huur van overige bedrijfsruimte valt iedere verhuur van een gebouwde onroerende zaak, die niet valt onder de wettelijke categorie bedrijfsruimte. Hierbij kun je onder meer denken aan huur van kantoorruimte, een bankfiliaal, een fitnesscentrum of een congrescentrum.

Contractsvrijheid

Bij verhuur van overige bedrijfsruimte staat contractsvrijheid voorop. Huurtermijn, huurprijs, huuropzegging: over al deze zaken kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Onze vastgoed specialisten weten welke bepalingen voor de huurder of verhuurder van belang zijn om op te nemen in de huurovereenkomst.

Ontruimingsbescherming

Een huurder van overige bedrijfsruimte kan bij een opzegging van de huurovereenkomst aanspraak maken op twee maanden ontruimingsbescherming. In die periode kan hij de kantonrechter verzoeken om de ontruimingsbescherming te verlengen. Lees hier meer over de ontruimingsbescherming bij huur van overige bedrijfsruimte.

Vragen over verhuur of huur van overige bedrijfsruimte? Neem contact op met één van onze vastgoed specialisten.