Douane

De douane-ambtenaren van de belastingdienst houden zich bezig met het toezicht op de invoer, het vervoer en de uitvoer van goederen. Douanemedewerkers controleren of bedrijven belasting in de zin van invoerrechten, accijnzen, antidumpingrechten e.d. moeten betalen of faciliteiten mogen genieten als zij actief zijn op het gebied van de im- en export van goederen. De douane controleert ook of uw goederen voldoen aan eisen van veiligheid, gezondheid en milieu. De ambtenaren van Belastingdienst/douane hebben echter ook opsporingsbevoegdheid om douane-overtredingen en delicten op te sporen.

Hans Peek ziet er als specialist bij BVDV in uw zaken op toe dat de douane zich houdt aan de regels voor (fysieke c.q. administratieve/digitale) controle en opsporing en beschermt bedrijven tegen onjuist en onrechtmatig overheidsoptreden. Douanezaken zijn dermate specialistisch dat bijzondere kennis en ervaring nodig is om effectief bijstand te kunnen verlenen. BVDV heeft de expertise in huis om zo nodig tegen de douane te procederen of om (verdere) procedures en sancties te voorkomen door een compromis te treffen (bijvoorbeeld door een transactie, strafbeschikking of vaststellingsovereenkomst).

Doelgroep

Douane-expediteurs, importeurs, exporteurs en douaneadviseurs kunnen rekenen op onze deskundige bijstand met toegevoegde waarde.  Onze cliënten opereren in diverse sectoren, zoals de handel in accijnsgoederen (olie/alcohol/tabak) en van alle in- en uitvoerproducten tot ook chemische en/of nucleaire (dual use) goederen. Ongeacht om welke douaneregels het gaat (oorsprong, classificatie (tariefindeling), douanewaarde, accijnzen, AEO-vergunningen, etc) kunt u rekenen op onze bijstand.

Procesbijstand

BVDV geeft geen douane-technisch advies en houdt zich dus niet bezig met douaneplanning. Wel verlenen wij de beste bijstand tegen douaneclaims in bezwaar en beroep tegen uitnodigingen tot betaling van douanerechten en antidumpingrechten, naheffingen accijnzen, in zaken van export controle, OLAF-onderzoeken e.d.

Ook als de douane het strafrecht wil inzetten om de betaling van een boete, transactie, strafbeschikking of strafvervolging door de officier van justitie af te dwingen, biedt BVDV de beste verdediging om tot het best mogelijke eindresultaat te komen.