Huurprijswijziging

Als de huurprijs te hoog is (huurder) of als de huurprijs te laag is (verhuurder), dan wil je die uiteraard aanpassen. Bij verhuur van bedrijfsruimte kun je een huurprijswijziging vorderen, als je het niet eens wordt met de wederpartij over een nieuwe huurprijs. Hieronder lees je welke stappen doorlopen moeten worden voor een huurprijswijziging.

Wie en wanneer

Bij verhuur van bedrijfsruimte kunnen huurder en verhuurder huurprijswijziging vorderen bij de rechter. Geldt een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, dan kan dit na afloop van die tijdsduur worden gevorderd. In alle andere gevallen kan dit iedere vijf jaar nadat ofwel partijen een nieuwe huurprijs zijn overeengekomen, ofwel de rechter de huurprijs heeft vastgesteld.

Voortoets: deskundigenrapportage

Voordat je huurprijswijziging kunt vorderen, zal je over een deskundigenrapportage moeten beschikken. Zonder rapport ben je niet-ontvankelijk bij de kantonrechter. De deskundige moet door beide partijen zijn benoemd. Als de huurder of verhuurder weigert een deskundige te benoemen, kun je de rechtbank verzoeken een deskundige te benoemen.

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse
De deskundige zal een rapport opstellen op basis van de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Daarbij wordt gekeken naar de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering tot huurprijswijziging. Dat is dus anders dan de actuele markthuur. Bij een procedure tot huurprijswijziging is een goede rapportage dan ook cruciaal.

Voor meer informatie over het traject om de huurprijs te wijzigen, kun je contact opnemen met een van onze Vastgoed specialisten.