Huur woonruimte

Voor huurovereenkomsten woonruimte geldt specifieke wetgeving. Kun je als verhuurder voor bepaalde tijd verhuren? Hoe moet je de huurovereenkomst woonruimte opzeggen? Wat zijn je rechten als huurder bij een gebrek? Onze vastgoed specialisten infomeren u graag over uw rechten verplichtingen als verhuurder of huurder.

Huurbescherming

Het huurrecht woonruimte kenmerkt zich door een vergaande huurbescherming voor de huurder. Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor opzegging van een huurovereenkomst woonruimte is een wettelijke opzeggrond vereist. Daarnaast kent de wet huurprijsbescherming en geldt het woningwaarderingssstelsel bij niet-geliberaliseerde huur.

Tijdelijk verhuren

Hoewel uitgangspunt is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zijn er mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te verhuren. Sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk voor bepaalde tijd te verhuren: bij zelfstandige woonruimte voor max. twee jaar en bij onzelfstandige woonruimte voor max. vijf jaar. Ook kan de Leegstandswet uitkomst bieden voor tijdelijke verhuur van een woning. Vraag onze vastgoed specialisten naar de mogelijkheden in jouw situatie.

Huuropzegging

Voor opzegging van een huurovereenkomst woonruimte door de verhuurder is een wettelijke opzeggrond nodig, zoals slecht huurderschap of dringend eigen gebruik. De huuropzegging moet die grond ook vermelden en er moet een correcte opzegtermijn in acht worden genomen. Voor een huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat niet hoeft te worden opgezegd, maar het einde van de huurovereenkomst tijdig moet worden aangezegd.

Wil je meer weten over verhuur of huur van woonruimte? Neem dan contact op met onze vastgoed specialisten.