Algemeen

Op grond van artikel 16 sub a en b Reglementen Betaald Voetbal juni 2018 mag de KNVB een wedstrijd uitstellen. Na een verzoek daartoe van Ajax heeft de KNVB besloten Ajax-PEC Zwolle uit te stellen, ‘in het belang van het Nederlandse voetbal’ (d.w.z. UEFA-coëfficiënten: met Ajax bestaat nog – weliswaar kleine – kans op voor Nederland belangrijke 11e plek).

“Uitstel in het belang van het Nederlandse voetbal”

PEC Zwolle heeft hiervan nadeel, omdat die club nu meer wedstrijden in een korte periode moet spelen. Ajax heeft hiervan voordeel, omdat de club zich beter kan voorbereiden op de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Nadeel voor Ajax is echter dat de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle nu midweeks voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen AZ zal worden gespeeld.

PSV

Naast PEC Zwolle is ook Gerbrands van PSV boos (evenals Van Bommel, je verwacht het niet). Volgens Gerbrands zouden afspraken zijn geschonden. Afspraken moeten vanzelfsprekend worden nagekomen. Maar welke afspraken zouden dat dan hier zijn? De traditionele topclubs Ajax, PSV en Feyenoord hebben volgens media een maand geleden met de KNVB en FOX om tafel gezeten om te bespreken hoe ‘het belang van het Nederlands clubvoetbal in Europa het best kon worden gediend’. Gerbrands volgens dezelfde media echter: ‘Dat betrof afspraken voor volgend seizoen. Vraag het de mensen van Feyenoord en FOX.’ Als dit juist is, zijn die afspraken voor de huidige situatie slechts weinig relevant. Van mogelijke andere afspraken, over dit seizoen, wordt geen melding gemaakt.

PEC Zwolle

PEC Zwolle was bij dat overleg niet betrokken, maar zou volgens media niet bereid zijn geweest de wedstrijd te verplaatsen of slechts onder bepaalde voorwaarden. Echter nergens is bepaald dat voor uitstel van een wedstrijd toestemming van de niet-verzoekende club nodig is.

“Nergens is bepaald dat voor uitstel van een wedstrijd toestemming van de niet-verzoekende club nodig is.”

Spoedarbitrage

PEC Zwolle heeft aangekondigd een spoedarbitrage te starten. Dit lijkt een moeilijke zaak voor PEC Zwolle. De club heeft nadeel van de beslissing van de KNVB, maar de beslissing is zowel in het belang van Ajax als dat van het Nederlandse voetbal. De arbitragecommissie zal hierover oordelen, zoals de reglementen voorschrijven met inachtneming van het bepaalde in de wet, beslissen ‘als goede personen naar billijkheid’ en bij meerderheid van stemmen.

“Beslissen als goede personen naar billijkheid”

Het is in zijn algemeenheid al lastig aan te geven wat beslissen ‘als goede personen naar billijkheid’ nu concreet onderscheidt van ‘beslissen naar de regelen des rechts’, maar het lijkt in deze kwestie ook weinig uit te maken.

Mocht het vonnis PEC Zwolle niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan de club daartegen niet in hoger beroep. Nog daargelaten dat de tijd voor een daartoe strekkende procedure wellicht zal ontbreken, is vernietiging van dat vonnis door de burgerlijke rechter slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk.

Voorvraag

Voorvraag is overigens nog of PEC Zwolle in deze kwestie bij de arbitragecommissie wel aan het juiste adres is.

“PEC Zwolle bij arbitragecommissie wel aan juiste adres?”

Op basis van de reglementen lijkt dit geschil niet zonder meer aan arbitrage te zijn onderworpen en is hier mogelijk de burgerlijke rechter wel bevoegd.

Wordt snel vervolgd!

Sjoerd van der Velden - advocaat
Sjoerd van der Velden
Volg Sjoerd van der Velden: