Algemeen

Belangrijke rol voetbalmakelaar

In het betaalde voetbal is een belangrijke rol weggelegd voor spelersmakelaars cq intermediairs. Wonderlijk is dat die door de speler gekozen makelaar niet wordt betaald door de speler cq opdrachtgever, maar door de club cq toekomstig werkgever. Er wordt al lang gepleit voor aanpassing, in die zin dat de opdrachtgever (speler) de opdrachtnemer (makelaar) zelf betaalt, zoals buiten het voetbal ook te doen gebruikelijk.
“Wonderlijk is dat die door de speler gekozen makelaar niet wordt betaald door de speler, maar door zijn club.”

Voetbalmakelaars doen meer dan arbeidsbemiddeling – fiscaal gevolg

De makelaarskosten van (top)clubs zijn hoog. Veelal zo’n 7% van bruto jaarsalaris van speler (vermeerderd met tekengeld naar rato), dat in de Eredivisie afgelopen seizoen gemiddeld EUR 280k bedroeg. Dat was in 2010 overigens nog EUR 355k. Er zijn evenwel diverse uitschieters van boven EUR 1 mio en echte toppers krijgen een veelvoud daarvan. De makelaarskosten van de clubs zijn onlangs nog veel hoger geworden. Reden daarvan is dat (na onthullingen Football Leaks) bij boekenonderzoek door de Belastingdienst is geconstateerd dat makelaars meer doen doen dan uitsluitend arbeidsbemiddeling. De Belastingdienst ziet een deel van de makelaarscommissie als loon voor de speler. Daarover is loonbelasting verschuldigd. Dit zal de clubs miljoenen extra per jaar gaan kosten.
De Belastingdienst ziet een deel van de makelaarscommissie als loon voor de speler. Dit zal de clubs miljoenen extra per jaar gaan kosten.”

Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst en BVO’s

In januari 2018 heeft de Belastingdienst een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten met alle Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO‘s) omtrent de fiscale behandeling van intermediairsbetalingen cq commissies. De VSO is met terugwerkende kracht (per 1 januari 2017) ingegaan, geldt voor alle BVO‘s en wel tot medio 2021. Naast een bepaling omtrent BTW is in de VSO opgenomen dat een BVO loonheffing dient af te dragen over de commissie die zij namens een speler aan een makelaar betaalt.

De VSO biedt de BVO’s de keuze om de betreffende loonheffing voor eigen rekening te nemen (en het loon van de speler voor dat bedrag te bruteren) of die bij de speler neer te leggen.

FC Twente – arbitragezaken

FC Twente heeft de extra kosten aan de spelers doorbelast, door makelaarsgeld bij hen in te houden, en wel met terugwerkende kracht. Vraag is echter of dat mag, nu een daaraan voorafgaande daartoe strekkende afspraak lijkt te ontbreken. Daarover lopen nu arbitragezaken. De uitspraken worden later deze maand of anders begin komend jaar verwacht.
“FC Twente heeft doorbelast met terugwerkende kracht, maar vraag is of dat mag.”

Reglement Intermediairs KNVB en WAADI

Dat niet de spelers maar de clubs aan de makelaars betalen, volgt uit het Reglement Intermediairs KNVB (artikel 8). Het is eveneens gevolg van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). De werkgever mag de werknemer geen geld vragen in verband met de arbeidsbemiddeling (art. 8 WAADI). Noch zou de makelaar in dit verband de speler rechtstreeks mogen factureren voor zijn bemiddelingswerkzaamheden.

“Zou gezonder zijn als spelers zelf hun makelaar gaan betalen.”

Hoe dan ook, het zou toch veel gezonder zijn als spelers zelf hun makelaar gaan betalen. Zowel voor wat betreft de bemiddeling als voor de overige door de makelaar geleverde diensten. Bijkomend voordeel is dat ze dan wellicht ook wat kritischer kijken naar de kwaliteiten van de makelaar.

Sjoerd van der Velden - advocaat
Sjoerd van der Velden
Volg Sjoerd van der Velden: