Vastgoed en huurrecht

Het maakt nogal verschil of een zaak wordt verhuurd of in gebruik wordt gegeven. Bij verhuur spelen huurbeschermende aspecten, die bij gebruik niet gelden. Bij huur moet de verhuurde zaak wel voldoende bepaalbaar zijn. Is dat zo bij verhuur van niet specifiek aangewezen parkeerplaatsen?

Huur

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder aan de huurder een zaak (of een gedeelte daarvan) in gebruik verstrekt, en de huurder een tegenprestatie (huurprijs) voldoet. Het maakt daarbij niet uit hoe de overeenkomst getiteld is, bijv. ‘gebruiksovereenkomst’. Beslissend is of de inhoud en strekking van de overeenkomst dusdanig is dat deze als huurovereenkomst kan worden aangemerkt.

Bepaalbaar

Een verbintenis die een partij op zich neemt moet bepaalbaar zijn. Zowel het gehuurde als de tegenprestatie moet dus voldoende bepaalbaar zijn. Maar wanneer is de in gebruik gegeven zaak voldoende bepaalbaar? Zo heeft de Gemeente Dordrecht op grond van een overeenkomst 100 willekeurige parkeerplaatsen in gebruik gegeven tegen betaling van een redelijke prijs. Is dit voldoende bepaald?

Willekeurig object

In de literatuur en rechtspraak wordt veelal aangenomen dat als het gebruik van het gehuurde object willekeurig is, geen sprake is van huur. Zo was verhuur van een winkelruimte zonder vermelding van het ‘unitnummer’ in het winkelcentrum onvoldoende volgens de rechtbank Amsterdam. Ook de terbeschikkingstelling van mobiele uitgiftepunten in een deel van het sportpaleis Ahoy, was onvoldoende bepaalbaar volgens het Gerechtshof Den Haag om de overeenkomst als huur te kwalificeren.

Parkeerplaatsen

De Gemeente Dordrecht gaf dus 100 willekeurige parkeerplaatsen in gebruik. Op het eerste gezicht niet voldoende bepaalbaar. De rechtbank Rotterdam oordeelt op 6 juni 2019 echter dat toch sprake is van een huurovereenkomst. De rechtbank vergelijkt het met de huur van een hotelkamer van een bepaalde categorie, waarbij niet een specifiek bepaald kamer met kamernummer wordt gehuurd.

Naar mijn mening gaat deze vergelijking mank, omdat je bij verhuur van een hotelkamer bij aankomst feitelijk nog nader het object, bijv. kamer 202, overeenkomt. En daarmee bepaalbaar. Dit is anders bij willekeurige parkeerplaatsen.

Praktische tips:

  • Neem in de considerans van de overeenkomst op wat partijen beogen: huur of gebruik;
  • Maak bij verhuur duidelijk – indien mogelijk met plattegrond – wat er in gebruik wordt gegeven.

Voor meer informatie over verhuur, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.