Arbeidsrecht

Iedere werkgever weet dat een zieke werknemer twee jaar lang recht houdt op doorbetaling van het salaris. Zieke werknemers kunnen een flinke kostenpost zijn. Maar wist je dat je de schade flink kan beperken als de werknemer ziek is door de schuld van een ander? In dit artikel vertel ik je hoe jij de loonschade kan verhalen.

Loondoorbetaling niet afhankelijk van oorzaak

In Nederland heeft elke werknemer recht op doorbetaling van het loon als ze door ziekte of gebrek niet kunnen werken. In de loop der jaren is die loondoorbetalingsplicht steeds verder uitgebreid tot inmiddels 104 weken.

Sterker nog, door de strenge poortwachterstoets van het UWV aan het einde van de 2 jaar, krijgt de werkgever door een vaak opgelegde loonsanctie nog eens 52 weken loondoorbetaling aan de broek.

Op grond van art. 7:658 BW heeft de werknemer als hij ziek is recht op minstens 70% van het loon. In mijn artikel ‘Ziek door eigen schuld; toch recht op loon?’ leg ik uit dat het recht op loondoorbetaling alleen in uitzonderlijke gevallen komt te vervallen. Alleen als de werknemer opzettelijk ziek is geworden, is er geen recht op loon. Dat geldt in ieder geval voor 70% van het loon, aan de overige 30% kunnen andere voorwaarden worden gesteld. Dat deel kan al vervallen als de werknemer schuld heeft aan het ontstaan van de ziekte.

Het zal alleen bij uitzondering gebeuren dat een werknemer ziek wil worden. Normaal gesproken heeft de werknemer dan in het eerste jaar recht op 100% van zijn loon, in het tweede jaar zal dat dan 70% zijn. Mogelijk gelden andere percentages op grond van de toepasselijke CAO.

Een ongeval kan een flinke impact hebben. Werknemers kunnen daardoor regelmatig arbeidsongeschikt worden, soms zelfs blijvend. In mijn artikel ‘De verborgen kosten van zieke werknemers; dit wist je nog niet!’ wees ik op de extra kosten die arbeidsongeschikte werknemers met zich meebrengen. Werkgevers krijgen dus veel kosten op het bordje als een werknemer door een ongeval ziek wordt.

Verhaal van loonschade

Het is niet mogelijk om geen loon te betalen als de werknemer onvoorzichtig is geweest, de werkgever heeft wel een speciaal regresrecht. In gevallen waarin iemand anders aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, heeft de werkgever in art. 6:107a BW een makkelijke manier om de loonschade te verhalen.

Op grond van dat regresrecht kan de werkgever diegene aanspreken die aansprakelijk is voor het ongeval, als de werknemer daardoor geestelijk of lichamelijk letsel heeft opgelopen en zijn werk heeft moeten staken. De werkgever kan helaas niet alle schade verhalen. Dat geldt alleen voor de volgende schadecomponenten:

  • Het nettoloon waar de werknemer recht op heeft ogv de arbeidsovereenkomst of de CAO;
  • Re-integratiekosten;
  • Redelijke kosten ter vaststelling aansprakelijkheid en schade.

Als het ongeval door een andere werknemer is veroorzaakt, dan kan de werkgever de loonschade alleen verhalen als die werknemer het ongeval door opzet of bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt. Dat wordt niet snel aangenomen door de rechter.

Ziek door ongeval?

De rechter vindt het redelijk dat je een advocaat inschakelt om de loonschade te verhalen. Die kosten kunnen meestal ook verhaald worden. Regelmatig zal de aangesproken partij zich verweren met de stelling dat de werknemer niet (volledig) ziek is door het ongeval. Dat wordt een causaliteitsverweer genoemd.

In die gevallen is het ook redelijk dat een advocaat die discussie voor jou voert. Let er dus op dat de advocaatkosten niet onredelijk hoog oplopen, anders krijg je die niet vergoed.

Als zich wel een causaliteitsdiscussie ontspint, dan is dat specifieke, vaak complexe materie. Zeker verzekeringsmaatschappijen zullen proberen om daarmee onder een vordering uit te komen. Ik kan jou helpen om uit te vinden of dat verweer wel terecht is.

Tips

  • Dat een werknemer ziek is door een ongeval, betekent niet dat je al het loon kan verhalen. Betaal niet om die reden meer dan waar de werknemer recht op heeft;
  • De discussie over de aansprakelijkheid van de veroorzaker is ook van belang voor jou. Neem in de arbeidsovereenkomst op dat de werknemer moet meewerken aan loonregres. De werknemer moet informatie verstrekken en de werkgever informeren. In sommige gevallen staat dat al in de CAO opgenomen;
  • Vaak is een veroorzaker verzekerd, zeker als het een verkeersongeval de oorzaak is. Probeer in dat geval zo snel mogelijk de gegevens van de verzekeraar te achterhalen. Bij de verzekeraar valt de loonschade meestal sneller te verhalen.

Heb je vragen over zieke werknemers of het verhalen van loonschade, dan bel ik graag met jou om die vragen vrijblijvend te beantwoorden.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: