Herstructurering en insolventie

Ondernemers met betalingsproblemen, vraag niet zomaar je faillissement aan! Onderzoek eerst of dit wel echt nodig is.

Niet failliet

Regelmatig melden zich ondernemers met betalingsproblemen. Zij voorzien dat rekeningen (of nog vervelender: lonen) binnen afzienbare termijn niet meer kunnen worden betaald. Dat is natuurlijk een vervelend vooruitzicht. Zeker als de onderneming in de basis levensvatbaar is, maar door omstandigheden (bijvoorbeeld Corona) in de problemen is gekomen. Veel ondernemers vrezen dan dat ze failliet gaan. Maar in veel gevallen is een faillissement niet de juiste weg. Er zijn alternatieven. Zo is begin dit jaar een wet in werking getreden (de WHOA[1]) die hulp biedt aan bedrijven die in de kern gezond zijn, maar (toch) failliet dreigen te gaan.

Bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, kunnen met behulp van de WHOA reorganiseren zonder failliet te gaan.

Hoe werkt het?

De WHOA strekt ertoe onnodige faillissementen te voorkomen. Bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, kunnen met behulp van de WHOA reorganiseren zonder failliet te gaan. In een notendop komt het erop neer dat een onderneming haar schuldeisers vraagt om genoegen te nemen met minder; om een korting te verlenen op hun vordering. Stemmen zij daar niet mee in, dan kunnen zij met behulp van de WHOA worden ‘gedwongen’ om akkoord te gaan met het voorstel (‘dwangakkoord’). Vanzelfsprekend worden er strenge eisen aan zo’n akkoord gesteld; je vraagt immers nogal wat van een schuldeisers! Zo zal de onderneming moeten laten zien dat het akkoord het maximaal haalbare is en dat de schuldeisers met het akkoord beter af zijn dan wanneer de onderneming failliet zou gaan.

Meer voordelen

Een WHOA-traject kan voor een onderneming nog meer voordelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van overeenkomsten. Het komt regelmatig voor dat (langlopende) contracten bij een onderneming als een molensteen om de nek hangen. Beëindiging van zo’n contract (op korte termijn) is vaak niet mogelijk. Tijdens een WHOA-traject kan de schuldenaar een contractspartij voorstellen om een lopende overeenkomst te wijzigen of beëindigen. Wordt dat voorstel niet aanvaard, dan kan onder voorwaarden de overeenkomst tussentijds worden beëindigd door de schuldenaar.

Continuïteit

Door de schulden en contracten van een onderneming zodanig te wijzigen dat de onderneming weer aan haar verplichtingen kan voldoen, schijnt er weer licht aan het einde van de tunnel. En dat is precies de bedoeling van de WHOA: continuïteit in plaats van een faillissement.

Heb je vragen over de WHOA of wil je weten of de WHOA voor jouw onderneming nuttig kan zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rogier Karskens
Volg Rogier Karskens: