Berekening transitievergoeding Arbeidsrecht

Sinds de invoering van de WWZ wordt de ontslagvergoeding voor elke werknemer op dezelfde manier berekend. Welke looncomponenten spelen allemaal een rol? In dit artikel lees je of het variabel loon moet worden meegenomen én zo ja over welke referteperiode.

Aanbod van een werkgever gekregen voor ontslag? Doe HIER de transitievergoedingscheck.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend op een in de wet vastgestelde wijze. Het uitgangspunt is het bruto uurloon maal de vaste arbeidsduur. Varieert de arbeidsduur, dan wordt het gemiddelde van de laatste 12 maanden als uitgangspunt genomen.

Bij de transitievergoeding wordt ook nog rekening gehouden met de vakantietoeslag én vaste looncomponenten (overwerkvergoedingen, ploegentoeslag) die in de laatste 12 maanden zijn betaald. Variabele looncomponenten (bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen) tellen mee over de laatste 36 maanden.

In dit ARTIKEL wordt de vraag beantwoord of een bonus ook wordt meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding.

Variabel loon of provisie

Als het loon geheel of gedeeltelijk bestaat uit provisie of sterk afhankelijk is van de uitkomst van het werk, praten we vaak over provisie. Voor provisie geldt een andere regeling. De provisie die in de 12 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst is uitbetaald, telt dan ook mee.

Maar kan de werknemer zich erop beroepen dat die referteperiode niet redelijk is? Nee, liet de Hoge Raad weten. Als de werknemer in de referteperiode door ziekte, staking of verlof langer dan 30 dagen niet heeft gewerkt, telt die maand niet mee. Die maand wordt dan voor de resterende referteperiode geplakt.

Een voorbeeld:

De werknemer gaat op 1 juni 2019 uit dienst. In de maanden september en oktober 2018 was hij afwezig in verband met onbetaald verlof. De provisie over de periode van april 2018 t/m mei 2019 wordt meegeteld, waarbij de maanden september en oktober 2018 worden uitgesloten.

Meer weten over ontslag of de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: