Arbeidsrecht

Elke werknemer die na 2 jaar ontslagen wordt, heeft door de WWZ sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. De Kantonrechtersformule is daardoor helemaal verleden tijd. In de WWZ is nauwkeurig vastgelegd hoe de transitievergoeding berekend moet worden. Telt een bonus ook mee voor de transitievergoeding?

Wil je meer weten over de transitievergoeding én hoe die verlaagd kan worden, lees dan dit artikel.

Welke looncomponenten tellen mee voor de transitievergoeding?

In de oude Kantonrechtersformule was duidelijk beschreven welke looncomponenten de rechter moest meenemen in de berekening van de ontbindingsvergoeding. Alle overige onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van bonussen, waren in de loop der jaren opgehelderd door de jurisprudentie.

De wetgever heeft het heft in handen genomen en tegelijkertijd met de WWZ een opsomming gemaakt van alle looncomponenten die van belang zijn. Die opsomming staat in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en nog eens verder uitgewerkt in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur en is als volgt samen te vatten:

  • Basis maandsalaris;
  • Vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering
  • Overeengekomen vaste looncomponenten in de laatste 12 maanden, zoals overwerkvergoeding of ploegentoeslag;
  • Overeengekomen variabele looncomponenten in de laatste 36 maanden, zoals bonussen, winstuitkeringen of eindejaarsuitkeringen.

Is een bonus een variabel looncomponent voor de transitievergoeding?

In de toelichting op het Besluit loonbegrip aanzegvergoeding en transitievergoeding wordt benadrukt dat wordt aangesloten bij de praktijk van de Kantonrechtersformule. Tegelijkertijd wordt in het besluit alleen gerekend met overeengekomen looncomponenten, vast of variabel.

De variabele looncomponenten tellen alleen mee als ze zijn afgesproken. Daarnaast moeten ze afhankelijk zijn van het presteren van de werknemer, of van het resultaat van het bedrijf of een combinatie van beide.

Met andere woorden, een bonus die niet afhankelijk is van het presteren van de werknemer of het resultaat van het bedrijf, is niet overeengekomen en telt dus niet mee.

Een discretionaire bonus telt niet mee voor de transitievergoeding

Ten minste, zo dachten het Hof Den Bosch en de kantonrechter in Tilburg daar over. De werknemer kreeg jaarlijks een bonus op zijn rekening bijgeschreven en claimde dat als variabele looncomponent. De rechters gaan daar niet in mee, want het was aan de werkgever om de eventuele toekenning en hoogte van de bonus te bepalen. Met andere woorden, een bonus die niet afhankelijk is van het presteren van de werknemer of het resultaat van het bedrijf, is niet overeengekomen en telt dus niet mee.

Wist je dat een werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding, als hij wordt ontslagen na twee jaar ziekte?

Meer weten over de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen jou graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: