Arbeidsrecht

Over de transitievergoeding is al veel geschreven én gediscussieerd. Niet alle onduidelijkheden zijn al opgehelderd sinds de WWZ ruim twee jaar geleden in werking trad. In ieder geval weten we al wel zeker dat een werknemer die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen, gewoon de volledige transitievergoeding moet ontvangen.

In dit artikel wordt van A tot Z uitgelegd hoe de transitievergoeding berekend moet worden én hoe die verlaagd kan worden.

Werkt loondispensatie door in transitievergoeding?

Het UWV komt werkgevers tegemoet, die kwetsbare werknemers aannemen. Dat kan in de vorm van een loondispensatie voor bepaalde Wajongers. In de meeste gevallen gaat het om de zogenaamde no-riskpolis. Die no-riskpolis is van toepassing op werknemers die in het doelgroepregister zijn opgenomen en een verklaring hebben. Valt zo’n werknemer opnieuw uit door ziekte, dan betaalt het UWV direct een Ziektewetuitkering aan de werkgever. Het risico om 2 jaar lang het loon door te betalen, wordt daardoor flink beperkt.

De vraag is of de werkgever dat voordeel ook terugziet in de berekening van de transitievergoeding. De Kantonrechter Zwolle oordeelt in het voordeel van de werkgever. In dit geval was in de arbeidsovereenkomst afgesproken dat 40% van het afgesproken salaris zag op het werk dat werd gedaan. Het andere deel betrof de loondispensatie die de werkgever ontving van het UWV. Partijen hadden afgesproken dat de Wajong rechtstreeks aan de werkgever werd uitbetaald, om administratieve rompslomp te voorkomen. Daarnaast was er ook nog een arbeidsdeskundig rapport, dat ondersteunde dat de werknemer slechts voor 40% loonwaarde werkte. De overige 60% was dus niet afhankelijk van de prestaties van de werknemer. In dit geval moest dat deel daarom niet als ‘loon’ worden betiteld en worden uitgesloten bij de berekening van de transitievergoeding.

Heeft aanspraak op de no-riskpolis ook effect op de transitievergoeding?

Als eerste is het belangrijk erop te wijzen dat de werkgever voordeel had van de loondispensatie, omdat de afspraken voldoende duidelijk waren. De werknemer kreeg wel het volledige salaris uitbetaald, maar een deel daarvan was duidelijk aan te wijzen als de Wajonguitkering.

In dit geval had de werkgever aanspraak op een dubbele compensatie.

Bij een werknemer die in het doelgroepregister valt, ligt dat vaak anders. Een groot deel is in de laatste jaren (af)gekeurd voor de WIA of heeft een Ziektewetuitkering (gehad). In ieder geval kan niet altijd gesteld worden dat de werknemer maar een deel van het werk kan en dus ook niet dat de werknemer tegen een lagere loonwaarde moet werken. De no-riskpolis heeft bovendien pas effect als de werknemer opnieuw ziek wordt en dus niet bij de start van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan dus niet op dezelfde wijze profiteren van de no-riskpolis. Werkgever en werknemer spreken een loon af, dat weliswaar gecompenseerd wordt bij een succesvol beroep op de no-risk, maar de werkgever draait op voor de volledige transitievergoeding. Slechts een half voordeel dus.

Artikel: Telt de bonus mee voor de transitievergoeding?

Tips

Ook van dit voordeel gebruik maken? Let dan op de volgende tips:

  • Leg schriftelijk vast wat de loonwaarde is van het werk dat de werknemer gaat doen, in percentage en/of geld uitgedrukt;
  • Leg schriftelijk vast wat als salaris wordt gezien, als naast het loon een uitkering wordt (door)betaald;
  • Leg schriftelijk vast waaruit het overige deel wordt gefinancierd, zoals een subsidie of een loondispensatie.

Meer weten over de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: