Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst is tegenwoordig bijna niet meer voor het leven. Meestal komt er een einde aan voordat de werknemer van de AOW kan gaan genieten. Dan is een getuigschrift handig bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Wat zegt de wet over een getuigschrift?

Afgeven getuigschrift is verplicht

De wet is duidelijk, de ex-werkgever moet een getuigschrift afgeven als de werknemer daarom vraagt. In de wet is ook vastgelegd wat in het getuigschrift moet komen te staan:

  • De aard van de verrichte werkzaamheden en de arbeidsduur;
  • De begin- en einddatum van het dienstverband;
  • Een opgave van de wijze waarop de werknemer het werk heeft uitgevoerd;
  • De wijze waarop de arbeidsovereenkomst geëindigd is;
  • De reden van opzegging (voor zover aan de orde).

De laatste drie punten mogen alleen opgenomen worden als de werknemer daarom vraagt.

De werkgever mag niet zomaar referenties verstrekken aan potentiële nieuwe werkgevers. In dit ARTIKEL lees je wanneer dat mag en wat daar in moet staan.

Corrigeren getuigschrift is beperkt mogelijk

Er is maar weinig jurisprudentie over getuigschriften. Meestal is dat een vordering die in een andere procedure wordt meegenomen. Niets iets waar je normaal gesproken voor naar de rechter gaat.

Er zijn wel enkele voorbeelden te vinden. Een ex-werknemer van Xerographic Print Services was van mening dat het getuigschrift moest worden opgesteld op basis van het concept dat hij had aangeleverd. De rechters waren het daar niet mee eens in twee instanties. In de procedure is niet vast komen te staan dat het getuigschrift feitelijke onjuistheden of onvolkomenheden bevatte. In dat geval hoeft de werkgever niet mee te werken aan het aanpassen van het getuigschrift.

In een eerdere zaak oordeelde de Kantonrechter Maastricht dat de werkgever een verkeerd getuigschrift had afgegeven. De werkgever moest alsnog een getuigschrift afgeven, waarin niets werd gezegd over het functioneren.

Discussie over inhoud getuigschrift voorkomen

Als de arbeidsovereenkomst in onderling overleg wordt beëindigd, dan is het verstandig om ook afspraken te maken over het getuigschrift. In veel gevallen worden afspraken over de inhoud van een getuigschrift daarom vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Meer lezen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan in dit artikel.

Heb je vragen over het afgeven van een getuigschrift of referenties, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: