Vastgoed en huurrecht

Een huurovereenkomst woonruimte is aangegaan voor 18 maanden en partijen kunnen niet tussentijds opzeggen. Bepaalde tijd zou je denken en dus geen huurbescherming. De rechtbank Amsterdam oordeelt anders: onbepaalde tijd is de norm!

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

In een eerdere blog heb ik de mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woonruimte besproken. De huur eindigt na die bepaalde tijd en de huurder heeft geen huurbescherming. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dit anders: de huur kan niet zomaar worden beëindigd door opzegging. De huurder heeft een sterke huurbescherming. Het is dus zeer relevant of partijen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd sluiten.

(On)bepaalde tijd overeengekomen?

Partijen sluiten een huurovereenkomst voor 18 maanden. Ze komen overeen dat partijen niet tussentijds de huur kunnen eindigen door opzegging. Opzegging moet bovendien gebeuren met een termijn van minimaal één maand. Krijgt de verhuurder gelijk die stelt dat sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst en dus dat de huurder moet vertrekken na 18 maanden? Of krijgt de huurder gelijk die stelt dat sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur?

Ondubbelzinnig tijdelijk vereist

De rechtbank Amsterdam oordeelde op 16 januari 2019 dat partijen niet ondubbelzinnig een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten. Risico van onduidelijkheid komt voor rekening van de verhuurder. Die heeft namelijk de huurovereenkomst opgesteld. Uitgangspunt is volgens de wetgever de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, en bij onduidelijkheid wordt de ‘zwakke partij’ beschermd.

Geen bepaalde tijd, maar minimale duur

De rechtbank oordeelde dus dat sprake is van huur voor onbepaalde tijd met een minimale duur. Het is echter maar de vraag of het wel mogelijk is die variant overeen te komen. Meer weten? Lees hierover mijn blog: huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met minimale duur.

Bepaald of onbepaald: tips

  • Uit meerdere uitspraken volgt dat partijen er goed aan doen ondubbelzinnig op te nemen dat sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Verwijs bij gebruik van het standaard ROZ-model naar de meest recente algemene bepalingen!
  • Bij verhuur voor bepaalde tijd is het raadzaam niet op te nemen dat de huur na de einddatum doorloopt of dat sprake is van een ‘optie tot verlenging’.

Voor meer informatie over verhuur van woonruimte kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.