Moeten overuren uitbetaald worden? Arbeidsrecht

Elke werknemer heeft recht op vakantie, wettelijk gezien minimaal 20 dagen per jaar en meestal nog een paar dagen extra. Het kan vóórkomen dat een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst teveel vakantiedagen blijkt te hebben opgenomen. Zeker met korte dienstverbanden of bij opzeggingen halverwege het jaar, gebeurt dat vaker. Mag dat negatieve saldo vakantiedagen verrekend worden? Hier lees je hoe het zit.

Opbouw vakantie

Een werknemer heeft aan na de jaarwisseling niet direct beschikking over het volledige aantal vakantiedagen over het gehele kalenderjaar. Per gewerkt uur bouwt de werknemer een recht op vakantie op, pro rato dus. Pas als de werknemer een heel kalenderjaar gewerkt heeft, is het volledige recht op vakantie opgebouwd over het achterliggende jaar. Is de werknemer nog maar kort in dienst en gaat hij toch op vakantie, dan wordt als het ware een voorschot genomen op de vakantiedagen die nog opgebouwd moeten worden. Pas daar mee op!

Recht op vakantie

In de wet is geregeld dat elke werknemer recht heeft op vakantie. Dat houdt in dat de werknemer niet hoeft te werken en toch loon betaald krijgt. Simpel gezegd; tijd om te luieren, tijd om bij te komen van het werk.

Het is niet uitdrukkelijk in de wet geregeld, maar dat betekent dat de werkgever niet verplicht is om mee te werken aan vakantie, als dat een negatief vakantiedagensaldo oplevert. Tegenover het niet werken staat op dat moment nog geen recht op vakantie, terwijl toch loon betaald wordt.

Wil je meer weten over vakantiedagen, lees dan dit artikel. Daarin staat bijvoorbeeld wat de waarde van een vakantiedag is bij afrekening of hoe je omgaat met ziekte tijdens vakantie.

Hoe gaat de rechter hiermee om?

Veel uitspraken zijn over dit onderwerp niet te vinden en bijna allemaal van jaren geleden. Niet alle rechters gaan hier hetzelfde mee om, maar heel vaak pakt dit in het nadeel van de werkgever uit. Zeker als geen (duidelijke) afspraken zijn gemaakt, komt een tekort aan vakantiedagen meestal voor rekening van de werkgever.

Vaak komt in uitspraken over dit onderwerp naar voren dat er geen wettelijke grondslag is voor de werkgever om een tekort aan vakantiedagen te verhalen op de werknemer bij de eindafrekening. Andersom is er wel een wettelijke grondslag voor de werknemer. Die heeft namelijk recht op uitbetaling van het positieve saldo aan vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Maakt de werkgever geen melding van een dreigend tekort door een op te nemen vakantie en/of worden er geen afspraken over gemaakt wat er gebeurt met een negatief vakantiesaldo als de werknemer vertrekt, dan blijft de werkgever daarmee vaak zitten.

De kantonrechter in Roermond oordeelde dit jaar dat een werknemer de teveel opgenomen vakantie gewoon moest terugbetalen, omdat de eerder opgenomen vakantie als voorschot gezien moest worden. Die rechter was dus wel heel welwillend voor de werkgever. De meeste rechters zijn echter niet op de hand van de werkgever in dit soort gevallen. Hieronder de oplossing!

Oplossing

Er is een oplossing en die is simpeler dan je denkt. Maak afspraken!

Een werkgever kan er al mee geholpen zijn om in het vakantiereglement een bepaling op te nemen dat teveel opgenomen vakantiedagen verrekend mogen worden bij de eindafrekening. Dat is nog echter geen volledige garantie op succes. Het blijft het beste om een werknemer te waarschuwen in die gevallen waarin een tekort dreigt en dan afspraken te maken of desnoods de vakantie te weigeren.

Vragen over vakantiedagen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: