Arbeidsrecht

Een foutje is snel gemaakt. Helaas komt het daardoor ook weleens voor dat een werknemer teveel loon betaald krijgt. Meer dan waar hij recht op heeft. Vooral bij het loon dat tijdens ziekte moet worden doorbetaald gaat nogal eens mis. De wet bepaalt namelijk slechts dat minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald, maar in de praktijk wordt vaak meer betaald. Kan een werkgever het teveel betaalde loon terugvorderen en inhouden op het loon?

Onverschuldigde betaling

Het uitgangspunt is simpel. Al het loon dat zonder verplichting door de werkgever is betaald, is onverschuldigd betaald. De wet bepaalt dat een onverschuldigde betaling teruggevorderd kan worden en desnoods kan worden verrekend. De eerste vraag die beantwoord moet worden, is dus waar de werknemer recht op heeft. Dat is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die partijen hebben gesloten, eventueel een toepasselijke cao en natuurlijk van de wet.

De werkgever kan zich zodanig gedragen, dat de werknemer daardoor gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat hij meer kreeg dan waar hij recht op heeft.

Verworven rechten

In sommige gevallen mag een werknemer meer verwachten, dan waar hij eigenlijk recht op heeft. De werkgever kan zich zodanig gedragen, dat de werknemer daardoor gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat hij meer kreeg dan waar hij recht op heeft. De Hoge Raad heeft in 2018 uitgelegd wanneer er sprake is van een verworven recht. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als de werkgever in het verleden een hoger salaris heeft betaald tijdens ziekte, dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Een uitspraak van het Hof Den Bosch laat duidelijk zien hoe de rechter met dit soort gevallen omgaat. In die zaak betaalde de werkgever de eerste maanden nadat de werknemer 12 maanden ziek was nog steeds 100% van het loon. De directeur ontdekt de fout en meldt dat direct. Uiteraard is de werknemer het daar niet mee eens, hij vordert doorbetaling van het volledige loon. Hij stelt dat hij daarop mocht vertrouwen. Maar de arbeidsvoorwaardenregeling was daarover duidelijk en het enkele feit dat de werkgever ten onrechte 100% heeft doorbetaald, levert geen verworven recht op.

Teveel ontvangen loon hoeft alleen terugbetaald te worden als het voor de werknemer duidelijk was dat het een vergissing betrof.

Terugvordering onaanvaardbaar

Als eenmaal vaststaat dat de werknemer teveel heeft ontvangen, hoeft de werkgever dat niet meer te blijven betalen. Het is dan nog wel de vraag of de werknemer ook moet terugbetalen. In een zaak bij het Hof Amsterdam werd duidelijk dat een werknemer ten onrechte dubbel betaald werd voor slaapdiensten. De werkgever had zowel loon betaald, als een vergoeding in tijd, terwijl de cao dat niet toeliet. Het hof vond dat de toeslag per direct mocht worden beëindigd, maar terugvordering van het teveel betaalde werd niet toegestaan. Dat zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De werknemer zou daardoor teveel benadeeld worden.

Ook het goed werkgeverschap wil een terugvordering nog weleens verhinderen. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat een werknemer alleen teveel ontvangen loon terug hoeft te betalen als het voor de werknemer duidelijk was dat het een vergissing betrof. Het ging in die zaak om teveel betaald loon tijdens een loonsanctie (derde ziektejaar) en dat hoefde niet terugbetaald te worden.

Tips

  1. Let bij zieke werknemers goed op dat niet teveel loon wordt betaald en communiceer tijdig met de loonadministratie.
  2. Als een fout wordt ontdekt, informeer de werknemer direct schriftelijk én volledig. Wat en over welke periode is teveel betaald?
  3. Probeer altijd in overleg tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld door voor te stellen om het teveel betaalde in termijnen te verrekenen met het loon.

Heb je vragen over teveel betaald loon of het terugvorderen daarvan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: