Werknemers op vakantie Arbeidsrecht

Elke werknemer heeft recht op zijn jaarlijkse portie vakantie. Op grond van de wet krijgt de werknemer minimaal 4 weken per jaar, maar in veel gevallen is dat aantal nog hoger. Wat gebeurt er eigenlijk met die vakantiedagen als de werknemer overlijdt? Vervallen die vakantiedagen dan, of kunnen de erfgenamen rekenen op een uitbetaling?

Ik gaf antwoord op deze vraag bij BNR Nieuwsradio. Het fragment kan je hier terugluisteren.

Recht op uitbetaling vakantiedagen

De Nederlandse wetgeving over vakantiedagen is gebaseerd op de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Daarin is opgenomen dat elke werknemer recht heeft op minimaal 4 weken per jaar aan betaalde vakantiedagen. Aan dat recht mag niet getornd worden en het mag niet ingewisseld worden voor een financiële vergoeding. Dat laatste is alleen toegestaan als de arbeidsovereenkomst eindigt.

In Nederland eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de werknemer overlijdt. Aan de voorwaarde voor een financiële compensatie is dan voldaan, de vraag is alleen of de erfgenamen de claim dan kunnen overnemen. In 2014 oordeelde het Europese Hof van Justitie al dat een Duitse wet die bepaalde dat vakantiedagen kwamen te vervallen bij het overlijden, in strijd is met de Arbeidstijdenrichtlijn. Die lijn zette het Europese Hof van Justitie door in een recente uitspraak. Ook een wet die bepaalt dat de claim op de financiële vergoeding voor vakantiedagen niet tot een erfenis behoort, is niet toegestaan.

Werknemers kunnen bij ziekte gemakkelijk een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwen, maar dat kan je voorkomen. Lees hier hoe je dat doet.

Erfgenamen moeten vakantiedagen uitbetaald krijgen

In Nederland is in de wet geregeld dat de ‘nagelaten betrekkingen’ van een overleden werknemer recht hebben een overlijdensuitkering van 1 bruto maandsalaris. Dat kunnen overigens anderen zijn dan de erfgenamen. Naast de echtgenoot of geregistreerd partner kan degene die met de werknemer samenwoonde ook recht hebben op die overlijdensuitkering.

Naast deze overlijdensuitkering hebben de erfgenamen dus ook recht op een financiële vergoeding voor de overgebleven vakantiedagen.

Artikel: Hoe bepaal je de waarde van een vakantiedag?

Tip

Als een werknemer overlijdt en de overlijdensuitkering en afkoop van de vakantiedagen worden opgeëist, betaal dat dan niet zomaar uit. Vraag een verklaring voor erfrecht of ander bewijs waaruit blijkt dat de werknemer met diegene ongehuwd samenwoonde. Wordt aan de verkeerde uitbetaald, dan moet in het ergste geval tweemaal worden betaald.

Heb je toch nog vragen over vakantiedagen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: