Verbod nevenwerkzaamheden mag niet meer Arbeidsrecht

Waarschijnlijk heb je al ergens een bericht gelezen of een kop gesneld over die nieuwe wet met die ingewikkelde naam: De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De naam dekt de lading niet helemaal, want er staat zoveel meer in en het gaat per direct in op 1 augustus 2022. Op 19 april heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel namelijk aangenomen. Wij leggen jou als werkgever in duidelijke taal uit wat erin staat, maar vooral, waar je in de praktijk rekening mee moet houden en hoe je je voorbereid. Dit is de eerste uit de wekelijkse reeks van vier.

Inhoud E-Book BVDV Arbeidsrecht Up2Date 1 augustus 2022

Om alles nóg overzichtelijker te maken, brengen we aan het einde van een reeks het E-Book BVDV Arbeidsrecht Up2Date 1 augustus 2022 uit.

Stuur via DEZE LINK een email om aan te geven dat je het E-Book wil ontvangen, dan sturen we die automatisch toe. Je ontvangt dan ook de nieuwe Legal Checklist Arbeidsovereenkomst.

Wat kan je allemaal verwachten in het E-Book?

  1. Verbod op nevenwerkzaamheden mag niet meer?!
  2. Werkgever moet de werknemer over veel meer zaken schriftelijk informeren – nieuwe Legal Checklist Arbeidsovereenkomst!
  3. Werkgever; verplicht om werknemers te blijven opleiden en een studiekostenbeding mag niet meer?
  4. Werknemers krijgen recht op voorspelbare arbeid(stijden).

Is een verbod op nevenwerkzaamheden straks verboden?

Ja, dat wordt straks vrijwel onmogelijk. Op dit moment komen wij in vrijwel elke arbeidsovereenkomst wel een verbod op nevenwerkzaamheden tegen. Soms is er alleen een meldingsplicht. In andere gevallen is het uitsluitend verboden als er een tegenstrijdig of concurrerend belang is. Vanaf 1 augustus 2022 is die praktijk anders.

In het arbeidsrecht krijgen we een nieuw artikel 7:653a BW:

  1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.
  2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.

De verandering is tweeledig; een verbod op nevenactiviteiten is alleen nog mogelijk als de werkgever een objectieve reden heeft. Daarnaast mag de werknemer niet benadeeld worden als hij een beroep doet op dat recht. Een ontslag, demotie of ander nadeel is dus verboden.

Wil jij een moderne arbeidsovereenkomst in plaats van een stoffig, klassiek contract. Lees hier hoe je dat doet.

Moet het verbod op nevenwerkzaamheden uit de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2022?

De wet gaat per direct in en geldt ook voor bestaande, lopende arbeidsovereenkomsten. Iedere werkgever krijgt hier dus mee te maken. Doe je er als werkgever verstandig aan om de model arbeidsovereenkomst aan te passen? Ja en nee. Ja, omdat het in mijn ogen altijd verstandig is om af te wegen wat écht belangrijk is om af te spreken. Maak geen afspraken, omdat dat nu eenmaal in een arbeidsovereenkomst staat. Misschien heb je wel een goede reden.

De werkgever hoeft de objectieve reden niet in de arbeidsovereenkomst te vermelden, ook al had de Raad van State dat wel geadviseerd. Een verbod op nevenwerkzaamheden is dus nog gewoon geldig. Op het moment dat jij als werkgever daar een beroep op doet, moet je de objectieve reden kunnen aantonen. Je kan er dus voor kiezen om het beding te laten staan.

Wat zijn objectieve redenen?

De wet geeft helaas geen opsomming. In de toelichting op de wet wordt verwezen naar de Europese Richtlijn waarop deze wet is gebaseerd. Onder objectieve redenen wordt onder andere verstaan:

  • De gezondheid en veiligheid
  • De bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie
  • De integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten

Verder wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Arbeidstijdenwet en de verplichtingen van werkgever en werknemer.

Vragen of gratis E-Book voorbestellen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: