Moeten overuren uitbetaald worden? Arbeidsrecht

De tijden dat werknemers 40 jaar fulltime bij één werkgever werkten, liggen ver achter ons. Millennials willen steeds minder een vast dienstverband en vinden het geen probleem om na een paar jaar een nieuwe werkgever op te zoeken. Niet alleen die jongelingen hebben een andere kijk op werk. Meer dan de helft van de werknemers werkt parttime. Van de werknemers die wel volledig werken, wil ongeveer 10% minder uren werken. Moet je daar als werkgever zomaar mee akkoord gaan?

Tijdelijk minder werken?

Soms wil een werknemer tijdelijk een stap terug doen in uren. Dat kan met de gezinssituatie te maken hebben of de levensfase. In sommige gevallen is daar een wettelijke grondslag voor, zoals bij geboorteverlof voor partners van werknemers of ouderschapsverlof. Werkgever en werknemer kunnen onderling ook afspraken maken over een sabbatical of een periode waarin de werknemer tijdelijk minder uren werkt. Leg dat soort afspraken altijd duidelijk en schriftelijk vast om onduidelijkheid te voorkomen.

De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum schriftelijk reageren op een verzoek tot vermindering. Reageert de werkgever niet of niet op tijd, dan wordt het verzoek automatisch ingewilligd.

Structureel minder werken

Het is ook mogelijk dat een werknemer definitief een stap terug wil doen in uren. De Wet flexibel werken geeft de werknemer het recht om dat af te dwingen. Daar zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden:

  • De werknemer moet minimaal 6 maanden in dienst zijn voor de ingangsdatum, ongeacht of de werknemer voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd in dienst is;
  • De schriftelijke aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum zijn ingediend. De werknemer moet vermelden wanneer hij de wijziging in wil laten gaan, hoeveel uur hij wil gaan werken en hoe hij de spreiding van die uren voor ogen heeft;
  • De werkgever moet minimaal 10 werknemers in dienst hebben.

Het geboorteverlof is per 2019 uitgebreid van 2 dagen naar één werkweek en gaat in 2020 nog verder omhoog. In dit ARTIKEL staat het allemaal uitgelegd.

De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum schriftelijk reageren. Reageert de werkgever niet of niet op tijd, dan wordt het verzoek automatisch ingewilligd. Werkgever en werknemer moeten met elkaar in overleg over het verzoek. Het verzoek mag alleen worden geweigerd als daarvoor zwaarwichtige bedrijfsbelangen bestaan. Daar is volgens de rechtspraak niet snel sprake van. De wet bepaalt dat daar sprake van kan zijn als:

  • Er is geen andere werknemer om het werk over te nemen;
  • Het geeft problemen met het werkrooster;
  • De vermindering levert veiligheidsrisico’s op.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Gaat de werknemer terug in uren, dan worden de arbeidsvoorwaarden logischerwijs ook pro rato naar beneden bijgesteld. Let er wel op dat in een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling voor de werknemer gunstigere voorwaarden kunnen zijn opgenomen.

Heb je vragen over het aanpassen van de arbeidsduur of arbeidsvoorwaarden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: